Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Ondernemen in zwaar weer

Het je het gevoel dat je met je rug tegen de muur staat? Staat het water je aan de lippen? Of wil je bijsturen nu het nog kan? Wij helpen je daarbij met het programma Ondernemen in Zwaar weer. De provincie Groningen betaalt voor alle MKB-ers in de provincie 50% van de kosten!

Een financieel expert van het Regionaal Ondernemings Instituut voert een financiële scan uit van je zaak. Aan de hand van een analyse van de cijfers en een persoonlijk gesprek bespreek je met een adviseur strategische acties die ondernomen kunnen worden om het rendement en je financiële positie te verbeteren door bijvoorbeeld schulden te herstructureren. Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met je individuele omstandigheden en wensen. Afhankelijk van de uitkomsten van de scan en het advies kan een vervolgtraject worden afgesproken. Het traject start altijd met een vertrouwelijk adviesgesprek waarin wij uw wensen en de financiële situatie in kaart brengen. Wil je meer weten of je aanmelden? Kijk op: https://retail.mkbgroningen.nl/roi/

Let op: ondernemers uit alle sectoren kunnen deelnemen.