Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Noordgangen/DGA-clusters

Noordgang

Zet een groep ondernemers bij elkaar en er ontstaat interactie: ervaringen worden gedeeld en ideeën ontstaan. Dat zijn onze Noordgangen.

Door deelname aan een Noordgang komt de vereniging voor een individueel lid dichterbij. De groepen bestaan uit maximaal 20 leden. Met de kleinschalige opzet kun je echt een goede band met andere leden/ondernemers opbouwen, wat je professionele netwerk ten goede komt. Deelname aan een Noordgang geeft dus echt meerwaarde aan je lidmaatschap.

Voor wie?
Noordgangen zijn voor VNO-NCW-leden die behoefte hebben aan verbreding en verdieping op voor hen relevante onderwerpen.

Wat houdt een Noordgang in?
Momenteel zijn er ruim twintig groepen actief. Elke Noordgang organiseert elke twee à drie maanden een bijeenkomst. De locatie en onderwerpen worden door de groep zelf bepaald. Meestal komt men bij elkaar op de bedrijfslocatie van één van de deelnemers.
Binnen Noordgangen praten de deelnemers over onderwerpen die zij interessant vinden:

  • actuele kwesties;
  • maatschappelijke ontwikkelingen;
  • het eigen ondernemerschap.

Aansluiting met vereniging
Bij elke Noordgang is ook iemand vanuit VNO-NCW Noord aangesloten. Als deelnemer, maar ook om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij onze leden, bij hun bedrijven. Maar andersom geldt dat ook: VNO-NCW Noord hoort zo ook  de vereniging met de juiste onderwerpen bezig is. Jaarlijks organiseert de vereniging een informele bijeenkomst voor de deelnemers van álle Noordgangen.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
Als deelnemer breng je jouw kennis en expertise in. Je kunt dit doen op basis van je eigen kennis en achtergrond of door iemand van buiten de Noordgang uit te nodigen om zijn of haar visie te geven op een bepaald thema of onderwerp.

Jaarprogramma
Noordgangen stellen zelf hun jaarprogramma vast en zijn verantwoordelijk voor de invulling en voorbereiding van de bijeenkomsten en voor het goed functioneren van de groep.

Voorzitterschap
Elke Noordgang heeft een voorzitter. Deze onderhoudt het contact met het team van VNO-NCW MKB Noord en is het aanspreekpunt voor de deelnemers. Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de voorzitters van alle Noordgangen.

Kosten deelname aan een Noordgang
Aan deelname aan een Noordgang is geen aanvullende contributie verbonden. Voorwaarde is wel dat je lid bent van VNO-NCW Noord. De kosten voor de reguliere Noordgang-bijeenkomsten – denk hierbij aan een locatie, lunch of diner.

Lid worden?
Ben je geïnteresseerd in deelname aan één van onze Noordgangen en ben of wil je lid worden van VNO-NCW Noord?  Neem dan contact op met Gretha Postmus, info@vnoncw-mkbnoord.nl , telefoon 050-534 38 44.

Videos

Met een Noordgang ondernemen

De kracht van VNO-NCW Noord is het veelzijdige netwerk van zo'n 1.300 persoonlijke leden. Naast een goed netwerk biedt een lidmaatschap ook mogelijkheden om kennis en ervaringen uit te wisselen binnen een kleine groep van betrokken ondernemers: de Noordgangen. Er zijn in Groningen, Friesland en Drenthe 20 Noordgangen actief.

DGA-clusters

Naast onze Noordgangen bestaan er ook groepen, zogenaamde DGA-clusters, voor Directeuren Groot Aandeelhouders. Een DGA-cluster biedt een groep Directeuren Groot Aandeelhouders de gelegenheid om met geestverwanten, op gezette tijden, bij elkaar te komen om over specifieke zaken kennis en ervaring uit te wisselen en bij elkaar in de keuken te kijken.

Naast het van elkaar leren hebben de bijeenkomsten tot doel thema’s/knelpunten te identificeren die het functioneren van familiebedrijven belemmeren en waaraan overheid en politiek wat zouden moeten doen. De zaken die regionaal worden vastgesteld, worden doorgeleid naar het landelijk DGA-platform van VNO-NCW. VNO-NCW Noord vaardigt structureel een vertegenwoordiger af in het landelijk platform.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten verwacht. De groep wordt zorgvuldig samengesteld en komt telkens bij een andere deelnemer op locatie bij elkaar. Elke bijeenkomst bestaat uit een inhoudelijk deel en een informeel deel. Tijdens het informele deel wordt samen een hapje gegeten om nader kennis te maken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze Noordgangen of DGA-clusters of heeft u interesse in deelname, dan kunt u contact opnemen met:

  • Gretha Postmus, coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Friesland)
  • Inge Meijerink, coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Groningen)
  • Carmel Thijssen, coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Drenthe)

Mail: info@vnoncw-mkbnoord.nl of telefoon: (050) 534 38 44.

Inge Meijerink