Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Noorden slaat handen ineen om beroepsbevolking op te leiden

De Scholingsalliantie Noord, een samenwerkingsverband van overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen, is afgelopen dinsdag gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst is aan belangstellende volksvertegenwoordigers en rijksambtenaren getoond dat deze nieuwe samenwerking veel kansen biedt voor het Noorden.

Alle doelgroepen, zoals werkenden, baanveranderaars, werkzoekenden, schoolverlaters en ZZP-ers hebben via dit samenwerkingsverband makkelijker toegang tot scholing, training en ontwikkeling. Met deze unieke samenwerking wil de Scholingsalliantie Noord aan Nederland laten zien hoe effectief samenwerken zorgt voor winst voor iedereen. Het Rijk kan in deze proeftuin ervaring opdoen om een meer integrale financieringswijze van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te verkennen.

Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord, ziet mogelijkheden voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden:  “De Scholingsalliantie Noord sluit goed aan bij Perspectief op Werk waar wij als VNO-NCW MKB Noord partner zijn van de Arbeidsmarktregio’s. Na deze aankondiging is het aan ons om onze leden, het bedrijfsleven van Noord-Nederland, te stimuleren dit initiatief te omarmen, naast alle andere regelingen die er bestaan op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs.”

Gericht samenwerken

Door gericht samen te werken wil de Scholingsalliantie Noord er voor zorgen dat het veel makkelijker wordt voor werknemers om zich om- of bij te scholen. Dat is fijn voor werknemers, die zo eenvoudiger een passende baan vinden en zich kunnen ontwikkelen in hun huidige werk. Maar ook vanuit economisch perspectief biedt het kansen. In de komende jaren zal de beschikbaarheid van goed opgeleide mensen steeds belangrijker worden voor de ontwikkeling van de noordelijke economie, de energietransitie en digitalisering. En met voldoende goed opgeleid personeel kunnen noordelijke ondernemers blijven ondernemen.

Bijscholing
In het Noorden doen middelbaar en lager opgeleiden minder aan bijscholing, in vergelijking met de rest van het land. Met de Scholingsalliantie Noord moet hier verandering in komen. Om tot het landelijk gemiddelde te komen moeten 160.000 extra mensen in het Noorden aan bijscholing doen. De Scholingsalliantie zet erop in de eerste vier jaar 10.000 mensen te bereiken. Het Kabinet wil ook dat de beroepsbevolking meer aan bijscholing doet en heeft hier geld voor uitgetrokken. “Deze publiek-private alliantie kan direct aan de slag om Leven Lang Ontwikkelen bij zittende medewerkers te stimuleren”, aldus Sven Asijee, directeur OTIB.

De betrokken partijen voeren nu al activiteiten uit om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren. Ze vormen een brede alliantie waarin zij bestaande activiteiten en de samenhang tussen verschillende activiteiten versterken, gericht op het realiseren van de gezamenlijke ambities. De werkgevers vinden het belangrijk om hun verantwoordelijkheid te nemen voor scholing in Noord-Nederland. Daarom komen zij zoveel mogelijk tot één noordelijke werkwijze en samenwerking voor de ondersteuning van het Leven Lang Ontwikkelen.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de Scholingsalliantie Noord bestaat uit het verbeteren van de toegankelijkheid van scholing, coaching en opleiding voor werkzoekenden en werkenden, gezamenlijk campagnes voeren, het ontsluiten van verschillende afzonderlijke budgetten en instrumenten voor alle doelgroepen, en kennis en ervaring delen om zo de arbeidsmarkt te versterken. Met als uiteindelijke doel het structureel versterken van de noordelijke economie.

 

Meer info voor leden van VNO-NCW MKB Noord over Scholingsalliantie Noord, Perspectief op Werk en Pilot Praktijkleren : Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe VNO-NCW MKB Noord, 06-27876986, elshof@vnoncw-mkbnoord.nl