Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen

In het Noorden zijn er diverse goede lokale initiatieven opgestart om deze coronacrisis economisch het hoofd te bieden. Mooie voorbeelden de zijn de sites Emmen Helpt en Assen Helpt, diverse digitale stedelijke warenhuizen en sites van brancheorganisaties zoals in de bouw en techniek. Deze worden vanaf 23 april 2020 versterkt met overkoepelend platform NLWerktDoor van VNO-NCW, MKB Nederland, Ministerie van SZW,  gemeenten en vakbonden. Het platform brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen en maakt snelle matches in de regio mogelijk. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen om tijdens de crisis aan het werk houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. Het werk ligt in verschillende sectoren stil waardoor banen op het spel staan. UWV registreerde eind maart 250.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 10.000 ten opzichte van een maand eerder. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw of logistiek. Voor hen is het online platform NLWerktDoor opgericht.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Het platform geleidt de vraag van werkgevers door naar één van de 35 regionale werkgeversservicepunten (WSP’s), een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Het WSP maakt vervolgens een match tussen een openstaande vacature en mensen die werkloos zijn geraakt. Dit gebeurt in samenwerking met de uitzendbranche. Ook onderwijspartners en kenniscentra zijn relevante partners hierbij. Zo blijft Nederland aan het werk, en helpen we mensen en bedrijven.

In bepaalde sectoren, zoals de zorg, landbouw en logistiek, zijn al mooie initiatieven opgestart om extra personeel te werven. Dit heeft al ruim 20.000 aanmeldingen opgeleverd. NLWerktDoor brengt regionale of sectorale initiatieven op één plaats samen.

 Perspectief op werk
Sinds 2019 werken publieke en private partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samen in het kader van Perspectief op Werk. Samen geven zij een extra impuls aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Tijdens de coronacrisis wordt deze vruchtbare samenwerking uitgebreid via NLWerktDoor.

Oproep staatsecretaris Van Ark
Staatssecretaris Tamara van Ark roept werkgevers op om NLWerktDoor te benutten: “Door de coronacrisis staat de hele samenleving onder grote druk. In de vitale sectoren wordt met man en macht gewerkt om alles in goede banen te leiden. Bedrijven doen er alles aan om hun hoofd boven water te houden en de overheid springt met noodmaatregelen bij. Ondanks deze enorme inzet, verdwijnen er banen. Ook zien we dat mensen zonder baan moeilijk aan het werk komen. Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om deze mensen aan het werk te helpen. Daarom werken we met alle partijen samen, van sociale partners tot het UWV en gemeenten tot uitzendorganisaties. Ik wil werkgevers die op zoek zijn naar werknemers daarom oproepen om het platform NLWerktDoor hiervoor te benutten. Laten we elkaar door de crisis heen helpen!”

 Het platform is een samenwerking van het Ministerie van SZW, OCW, VNO-NCW, Gemeenten, MKB Nederland, LTO Nederland, UWV, VNG, Divosa, vakbonden FNV en CNV, SBB, MBO Raad en private intermediairs.