Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Get focused, decide and succeed!

Het is een van de grootste uitdagingen in deze tijd: keuzes maken en focus houden. En dat in een wereld die juist op alle fronten aandacht vraagt door geopolitieke spanningen, tekorten aan grondstoffen, (des)informatie, eindeloze technische mogelijkheden, klimaatverandering en veiligheid. Hoe houden professionals op toonaangevende en verantwoordelijke posities focus en komen ze tot besluiten? Die vraag stond centraal tijdens de achtste editie van de Willem Lodewijk Conferentie van VNO-NCW Noord en De Friesland. Anja Kanters, DGA van Donkergroen lichtte als dagvoorzitter het thema verder toe. Focus op duurzaamheid is voor haar een methode om doelen te formuleren en besluiten te nemen.
Lees verder