Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

‘Het 1000-Banenplan biedt kansen voor werkzoekenden én werkgevers’

Het aardbevingsdossier houdt de gemoederen in Groningen al jaren flink bezig. Berichtgeving in de media is vaak gericht op het leed dat de aardbevingen veroorzaken in Groningen. Dit is uiteraard logisch, maar het lost de problemen niet op en komt het imago van de regio niet ten goede. Met het 1000-banenplan, waarin VNO-NCW Noord één van de partners is, willen we laten zien dat het oplossen van de aardbevingsproblematiek ook perspectief biedt voor werkzoekenden en werkgevers in de regio.
Lees verder