Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Mirjam Kramer nieuwe regiomanager Groningen bij VNO-NCW MKB Noord

VNO-NCW MKB Noord heeft Mirjam Kramer benoemd als nieuwe regiomanager Groningen. In haar nieuwe functie is zij onder andere verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging, het uitdragen en uitwerken van Groningse thema’s, zoals aardbevingsproblematiek, de energietransitie en het bijstaan van ondernemers.

De afgelopen jaren is Mirjam Kramer werkzaam geweest bij de provincie Drenthe, waar zij programmamanager Public Affairs en bestuursadviseur van de Commissaris van de Koning was. Daarvoor was zij bestuursadviseur voor diverse wethouders bij de gemeente Groningen. Deze achtergrond maakt dat zij veel kennis heeft van de politieke omgeving van Groningen, Noord-Nederland én Den Haag en Brussel. Daarnaast heeft zij ervaring in het in verbinding brengen van bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

“VNO-NCW MKB Noord is een professionele en invloedrijke organisatie, waar de belangenbehartiging van het bedrijfsleven altijd centraal staat”, zegt Kramer. “Als regiomanager Groningen ga ik een prachtige nieuwe uitdaging aan, waarbij ik met mijn achtergrond de doelen en de ambities van de vereniging verder kan uitbouwen en verstevigen.”

Directeur Ton Schroor is zeer verheugd met de komst van Mirjam Kramer als nieuwe regiomanager. “De verbinding leggen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs loopt als een rode draad door haar carrière. Zij zal, samen met het team, zich gaan inspannen om de uitdagingen die er liggen aan te gaan pakken.”