Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Kandidaten voor Algemeen bestuur bekend

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VNO-NCW MKB Noord op 11 december a.s. zullen vier leden van het Algemeen Bestuur afscheid nemen en zullen er vijf kandidaten voor de vacatures binnen het bestuur worden voorgesteld. 

De volgende bestuursleden nemen afscheid:

  • voorzitter VNO-NCW: Alfred Welink
  • voorzitter MKB Noord: Gerard Kremer
  • penningmeester: Gerrit Keen
  • voorzitter JNO: Tjitte Folkertsma.

In de afgelopen periode is de selectiecommissie -bestaande uit de blijvende bestuursleden aangevuld met de directeur VNO-NCW MKB Noord als adviseur- op zoek gegaan naar opvolgers. Uit de kandidaten die zich voor de verschillende functies hebben gemeld, is er een keuze gemaakt. Daarbij heeft de commissie gekeken naar de beste kandidaten in combinatie met een goede balans in het nieuwe team. De selectiecommissie draagt de volgende kandidaten voor:

  • Voorzitter VNO-NCW: Sieger Dijkstra
  • Voorzitter MKB Noord: Joyce Walstra
  • Penningmeester: Jellie Tiemersma
  • Voorzitter JNO: Willem Straat en Wybe Iedema (duovoorzitterschap)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de kandidaten voorgedragen aan de aanwezige leden.