Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

JNO

Jonge Noordelijke ondernemers (JNO) is een netwerk binnen VNO-NCW Noord voor ondernemers, managers en high-potentials tot en met 40 jaar.  Een netwerk waar ondernemende talenten elkaar op basis van vertrouwen kunnen ontmoeten en kunnen groeien door het stellen van vragen, het delen van ervaringen en het opdoen van inspiratie. De vier pijlers, business, persoonlijke groei, zingeving en invloed, staan aan de basis van de identiteit van JNO.

Persoonlijke groei
Wat JNO onderscheidt van andere ondernemersnetwerken is dat onze leden hier komen om van elkaar te leren en hun eigen kennis en ervaring te delen. Iedereen opereert op een vergelijkbaar niveau binnen hun organisatie en draagt dus vergelijkbare verantwoordelijkheden. Dit maakt dat zij ook veel met dezelfde dilemma’s, uitdagingen en successen te maken krijgen. Met elkaar hierover van gedachten kunnen wisselen is alleen al een toegevoegde waarde. 

Zingeving
Onze leden zijn steeds meer bezig met de vraag: ‘waarom doe ik de dingen die ik doe?’ De lat ligt vaak hoog en het tempo nog hoger, dus is het de moeite waard om af en toe eens met andere ondernemers ervaringen uit te wisselen. Ook dit heeft een belangrijke plek in het programma van JNO, onder andere door JongLeren: kleinschalige groepen waar in vertrouwelijke setting over uiteenlopende onderwerpen gesproken wordt.

Invloed
Ons netwerk is overzichtelijk, dus we weten wat er leeft onder onze leden. In elk regiobestuur en het algemeen bestuur van VNO-NCW MKB Noord heeft ook een bestuurslid van JNO zitting. Zo kunnen we heel direct de stem van jong ondernemend Noord-Nederland laten horen.

Business
Ons ledenbestand is heel divers, we zijn in bijna alle branches vertegenwoordigd. Toch zijn de verbindingen tussen onze leden snel gelegd, omdat iedereen met dezelfde vraagstukken te maken heeft en open staat voor andere invalshoeken. Doordat we faciliteren dat onze leden elkaar op een informele en inhoudelijke manier leren kennen, is het benutten van zakelijke kansen vaak een logisch gevolg.

 

Meer informatie

Om lid te kunnen worden van JNO, is het lidmaatschap van  VNO-NCW Noord een voorwaarde. Aan het aanvullende lidmaatschap van JNO zijn daarna geen extra kosten verbonden. JNO kent een kennismakingsprocedure omdat we gelijkgestemden bij elkaar willen brengen. Onze leden krijgen met dezelfde soort situaties te maken. Zowel zakelijk als persoonlijk hebben ze vergelijkbare ambities, verwachtingen en dilemma’s. Wilt u meer weten over het lidmaatschap van JNO? Kijk dan op de website, of neem contact op met Willemiek Everts via everts@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-5343844.