Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Jonge Noordelijke Ondernemers

Jonge Noordelijke ondernemers (JNO) is een netwerk binnen VNO-NCW Noord voor ondernemers, managers en high-potentials tot en met 40 jaar. Een netwerk waar ondernemende talenten elkaar op basis van vertrouwen ontmoeten. Door het stellen van vragen, het delen van ervaringen en het opdoen van inspiratie willen zij graag verder te groeien.

Aan de basis van JNO staan vier pijlers:

  • persoonlijke groei
  • zingeving
  • invloed
  • business

Persoonlijke groei
Wat JNO onderscheidt van andere ondernemersnetwerken is dat de leden van elkaar willen leren en hun eigen kennis en ervaringen willen delen. Elk lid werkt op een vergelijkbaar niveau binnen hun organisatie en heeft vergelijkbare verantwoordelijkheden. Ook krijgen zij daardoor te maken met vergelijkbare dilemma’s, uitdagingen en successen. Door hierover met elkaar te kunnen spreken van een toegevoegde waarden van JNO! 

Zingeving
De vraag ‘Waarom doe ik de dingen die ik doe?’ is een belangrijke voor JNO-leden. De lat ligt vaak hoog en het tempo nog hoger. Dan is het de moeite waard om af en toe met andere ondernemers ervaringen uit te wisselen. Daarom heeft zingeving een belangrijke plek binnen het programma van JNO. Een voorbeeld is JongLeren: kleinschalige groepen waar JNO-leden in een vertrouwelijke setting over uiteenlopende zingevingsonderwerpen spreken.

Invloed
Het netwerk van JNO is overzichtelijk. De lijnen zijn kort. Daardoor is het duidelijk wat er leeft onder de JNO-leden. In elk van de drie regiobesturen en het Algemeen Bestuur van VNO-NCW MKB Noord zit ook bestuurslid van JNO. Zo kan JNO heel direct de stem van jong ondernemend Noord-Nederland laten horen in een veel groter verband.

Business
De samenstelling van leden is heel divers. JNO is bijna in alle branches vertegenwoordigd. Toch zijn de verbindingen tussen JON-leden snel gelegd, want iedereen heeft met dezelfde vraagstukken te maken en staat open voor andere invalshoeken. Doordat je alle JNO-leden op een informele en inhoudelijke manier leert kennen, is het bijna logisch dat er ook mooie zakelijke kansen ontstaan.

Meer informatie

Wil je lid worden van JNO? Dan is het goed om te weten dat een lidmaatschap bij VNO-NCW Noord een voorwaarde is. Aan het aanvullende lidmaatschap van JNO zijn geen extra kosten verbonden. Wel heeft JNO een kennismakingsprocedure, omdat JNO gelijkgestemden bij elkaar willen brengen.

Wil je meer weten over een lidmaatschap van JNO? Kijk dan op de site van JNO of neem contact op met Willemiek Everts, mail everts@vnoncw-mkbnoord.nl of telefoon (050) 534 38 44.