Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Inspiratieroute voor talent buitenspel

Het spreekt voor zich dat het vinden, binden en boeien van de juiste medewerkers van cruciaal belang is voor bedrijven. Om hun verdienvermogen te vergroten, is het belangrijk om talent te (er)kennen en hiermee aan de slag te gaan. VNO-NCW Noord is van mening dat, nu de economie groeit en de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, hét moment is aangebroken om hier werk van te maken. In 2018 heeft de vereniging daarom besloten om het thema ‘(er)ken je talent’ centraal te stellen.

Binnen dit jaarthema heeft de werkgroep Talent Buitenspel zich beziggehouden met het onbenutte potentieel in onze arbeidsmarkt. Er staan nog altijd veel mensen buitenspel en de talenten van deze mensen laten we momenteel liggen. De werkgroep Talent Buitenspel wil werkgevers inspireren om op een andere manier te kijken naar het talent dat nu nog op de reservebank zit. De werkgroep heeft zichzelf ten doel gesteld om te laten zien hoe je deze groep talent, de zogenaamde stille reserve, kunt vinden en binden.

Bekijk hier de volledige inspiratieroute:

Inspiratieroute Talent Buitenspel def