Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

INNPACT

VNO-NCW Noord wil impact creëren door leden die zich bovengemiddeld verbonden voelen met de vereniging in een ‘pact’ samen te brengen: INNPACT. Dit pact ondersteunt verschillende topbijeenkomsten van VNO-NCW Noord en tegelijkertijd biedt het pact mogelijkheden om de impact in Noord-Nederland op maatschappelijk vlak te vergroten.

Als vereniging willen we richtinggevend zijn voor de toekomst van onze regio en onze leden ondersteunen om daarin het voortouw te nemen. INNPACT is daar een belangrijke eerste stap in. Met hun steun en verbondenheid willen we meer kracht genereren om de ambities van de vereniging en van onze leden ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.

Topbijeenkomsten

Met dit ‘pact’ organiseren we door het jaar heen topbijeenkomsten die stuk voor stuk spraakmakend zijn en waar veel ondernemers en bestuurders op af komen. Deze bijeenkomsten bevestigen het beeld dat VNO-NCW Noord een organisatie is met grote invloeden die richtinggevend kan zijn voor de toekomst van Noord-Nederland.

Verbondenheid

Maar we willen meer doen met deze steun en verbondenheid. Uit gesprekken die zijn gevoerd met de sponsoren van het gala, blijkt dat de belangrijkste reden om VNO-NCW Noord te steunen en het gala te sponsoren, persoonlijke verbondenheid met de vereniging is én hun maatschappelijke drive. Door de vereniging te steunen, steunt INNPACT de bestuurlijke en ondernemende verbondenheid in Noord-Nederland. Deze verbintenissen zijn voor onze vereniging van eminent belang.

Jaarthema

De INNPACT-deelnemers zijn voor de vereniging van wezenlijk belang in het realiseren van onze doelen, ambities én de kansen die er in Noord-Nederland liggen – maar de vereniging wil meer doen met deze steun en verbondenheid. Tijdens de jaarlijkse buitenlandse reis gaan de deelnemers van INNPACT concreet aan de slag  met de vraag  aan welk aandachtsgebied VNO-NCW Noord het komende jaar systematisch aandacht moet geven.

Daarbij gaat het niet alleen om het benoemen van een thema, maar ook om de vraag hoe we daar als vereniging via  topbijeenkomsten en in samenwerking met onze leden het beste vorm en inhoud aan kunnen geven. Op die manier bepalen de leden van INNPACT het jaarthema. In 2018 is in Kopenhagen besloten tot het jaarthema ‘(Er)ken je talent’.  In 2019 is het jaarthema ‘Noordelijk Leiderschap’. In oktober 2019 zullen de leden van INNPACT zich buigen over het jaarthema voor 2020.