Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

INNPACT

VNO-NCW Noord wil impact creëren door leden die zich bovengemiddeld verbonden voelen met de vereniging in een ‘pact’ samen te brengen: INNPACT. Dit pact ondersteunt verschillende topbijeenkomsten van VNO-NCW Noord en tegelijkertijd biedt het pact mogelijkheden om de impact in Noord-Nederland op maatschappelijk vlak te vergroten.

Als vereniging willen we richtinggevend zijn voor de toekomst van onze regio en onze leden ondersteunen om daarin het voortouw te nemen. INNPACT is daar een belangrijke eerste stap in. Met hun steun en verbondenheid willen we meer kracht genereren om de ambities van de vereniging en van onze leden ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.
Topbijeenkomsten
Met dit ‘pact’ organiseren we door het jaar heen topbijeenkomsten die stuk voor stuk spraakmakend zijn en waar veel ondernemers en bestuurders op af komen. Deze bijeenkomsten bevestigen dat VNO-NCW Noord een organisatie is met grote invloeden die richtinggevend is voor de toekomst van Noord-Nederland.

Verbondenheid
Maar we willen meer doen met deze steun en verbondenheid. Juist de persoonlijke verbondenheid met de vereniging én de maatschappelijke drive van de INNPACT-deelnemers wordt benut door met deze groep op de strategische thema’s van de verenging te discussiëren, richting te geven en te beïnvloeden.

Jaarthema vs. strategische thema’s
Tijdens de jaarlijkse buitenlandse reis werd door de INNPACT-deelnemers een jaarthema gekozen waarop de vereniging systematisch extra aandacht besteedde:

  • 2017: Kopenhagen (Er)Ken je Talent!
  • 2018: München Leiderschap (op energiegebied)

 

In Brussel is voor 2019 een andere insteek gekozen. INNPACT-leden willen op de strategische thema’s van de vereniging graag meerwaarde bieden en richting geven. Op de thema’s Klimaatambitie/Energietransitie, Infrastructuur/Mobiliteit en Arbeidsmarkt/Onderwijs is in Brussel al gestart een visie neer te leggen. De uitwerking van deze sessie is input voor de vereniging en geeft richting aan de activiteiten. In 2020 (en verder) willen we met INNPACT een werkwijze verder uitbouwen, waarbij INNPACT als klankbord én als inspirator kan fungeren om de strategische thema’s verder uit te diepen en te ‘laden’.