Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Iedereen en alles wint met de Lelylijn

Wie het openbaar vervoer wil nemen naar de Randstad houdt echt van reizen. Een reiziger moet immers meer dan twee uur in de trein zitten om van Leeuwarden via Zwolle naar Amsterdam Zuid te komen. En inwoners van Drachten mogen daar nog zeker een half uur bij op tellen. Daarmee blijft de auto voor de meesten nog steeds het betere alternatief, want er zijn vele snelwegen die naar het Westen leiden. Daarbij vergeten we voor het gemak even de dagelijkse file-ellende, de eeuwige omleidingen door wegwerkzaamheden en ander tijdrovend oponthoud. Het is dan ook hoog tijd voor een goede, snelle en duurzame optie over het spoor die het Noorden verbindt met de Randstad: de Lelylijn.

De Lelylijn is een nieuw stuk spoor dat Groningen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord verbindt met Lelystad en daarmee met Almere en Amsterdam Zuid. Het maakt het reizen tussen de twee eindbestemmingen mogelijk binnen een reistijd van iets langer dan een uur. Een uur! Dat is een meer dan een halvering van de reistijd en maakt het openbaar vervoer een echt alternatief voor de auto. En daarbij zijn er vele andere voordelen te benoemen, zoals een positieve impuls voor de economie, minder drukte op de wegen en een schonere lucht door minder uitlaatgassen. Een uurtje is zelfs zo kort dat Randstedelingen het Noorden als dichtbij gaan ervaren. Of sla ik nu als noordeling door?

Drachten is met meer dan 45.000 inwoners de grootste stad van Nederland zonder een station. Dat is toch bijna niet te geloven, als je kijkt naar vergelijkbare en kleinere steden in Nederland die wel een goede spoorverbinding hebben. Een spoorverbinding zou de Drachtenaren zoveel kunnen bieden, zoals een goede verbinding met Heerenveen en daarmee op het hele Friese en Nederlandse spoornet. Reizen naar het werk of studie gaat hen veel minder tijd kosten. Ook als die werk- of studielocatie in de Randstad ligt. Zelfs verhuizen kan onnodig worden, omdat het forenzen binnen de geaccepteerde reistijd van 80 minuten ligt.

Ook is de Lelylijn een duurzaam alternatief. De politiek is momenteel druk op zoek naar mogelijkheden om te voldoen aan de strenge en milieuafspraken die we internationaal hebben vastgelegd. Het terugbrengen bijvoorbeeld van de maximale snelheid op de snelwegen is slechts een noodoplossing om de uitsloot de verminderen. De Lelylijn is geen noodoplossing! Dat gaan we laten zien door de argumenten verder te onderbouwen met gedegen onderzoek en de kennis en inzet van diverse inhoudelijke specialisten.

Het Nederlandse spoornetwerk is een van de meest bezette van heel de wereld. We benutten de rails zo optimaal, dat de flexibiliteit er totaal uit is. Een kleine vertraging heeft daardoor een groot effect op de rest van de dienstregeling. Daarbij is de situatie nu zo dat het Noorden alleen bereikbaar is via het knooppunt Zwolle. Oftewel als er maar iets gebeurt in Zwolle dan gaat het Noorden op slot. Door te investeren in de Lelylijn zorgen we voor ruimte in de dienstregeling rondom Zwolle en maken deze minder kwetsbaar. En maken we onze steden minder afhankelijk van dit fragiele knooppunt in het spoor. Ook maken we met de Lelylijn minder kilometers over het spoor én verkleinen de risico’s dat het Noorden (of de rest van Nederland als je in zuidelijke richting reist) tijdelijk onbereikbaar is. Het is dus een klassieke win-win situatie. Voor het Noorden, voor Zwolle én de rest van Nederland.

(Dit opiniestuk is op 27 november 2019 gepubliceerd in het Friesch Dagblad)