Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Heel Nederland profiteert van betere verbinding met het Noorden

“Heel Nederland profiteert van een betere verbinding met het Noorden en de voordelen van een nieuwe spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen (Lelylijn) moeten de komende tijd serieus worden onderzocht.” Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, gistermiddag op het minicongres ‘De waarde van infrastructuur op onze noordelijke economie’, waar hij uitgebreid inging op de kansen van de aanleg van deze Lelylijn.

De Lelylijn kan volgens De Boer helpen het vastlopen van Nederland te voorkomen. ‘We zijn hard op weg naar de 18 miljoen inwoners en we moeten nadenken over slimmere en betere verbindingen om het hele land leefbaar en welvarend te houden. Deze nieuwe spoorlijn vergroot daarnaast de duurzaamheid en biedt Noord-Nederland nieuwe ontwikkelkansen. Ook vallen de kosten mee, zo blijkt uit eerste berekeningen van VNO-NCW. Vanwege alle voordelen moet de Lelylijn de komende tijd serieus onderzocht worden en worden betrokken in de nieuwe ruimtelijke inrichting van ons land,’ aldus De Boer.

Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord, pleitte eerder dit jaar al voor de komst van de Lelylijn. “Een snellere verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland is een voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, en daarmee voor mogelijke werknemers”, zegt Schroor. “Juist ook voor bedrijven uit het ommeland van de grotere noordelijke steden biedt dit kansen. Het geeft daarmee een belangrijke en noodzakelijke impuls aan de noordelijke economie.”

Binnen het uur van Amsterdam naar Groningen

De Lelylijn is de benaming voor een nieuw aan te leggen spoorlijn die de Randstad en het Noorden verbindt via Lelystad naar Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen. De lijn is vergelijkbaar met de Hanzelijn waar 200 km/u kan worden gereden. Hierdoor kan je straks binnen het uur van Amsterdam naar Groningen reizen waardoor bijvoorbeeld wonen in het Noorden en werken in Amsterdam ineens verrassend dichtbij komt voor sommige groepen. Het brengt volgens De Boer de landsdelen mentaal ook dichter bij elkaar en kan daardoor functioneren als een soort Nationale Noord-Zuid metrolijn. “Ook biedt de Lelylijn economische kansen voor steden als Emmeloord, Drachten en Heerenveen en zorgt het voor een betere verbinding met Hamburg (via Groningen). Hierdoor kan de spoorverbinding Amsterdam-Hamburg straks eenvoudig concurreren met het vliegtuig en raken we beter verbonden met deze Duitse groeiregio”, aldus de VNO-NCW voorzitter.

Relatief geringe kosten

De contouren van de Lelylijn en de globale berekeningen zijn inmiddels uitgebreid uitgewerkt. Zo is de Lelylijn iets wezenlijks anders dan de vroegere plannen voor supersnelle treinen en magneetzweefbanen en wordt uitgegaan van een vergelijkbaar concept als bij de Hanzelijn. Hierdoor kan het tegen relatief geringe kosten worden aangelegd.

De kosten (ca. 3 mld.) verhouden zich ook gunstig tot de schatkistopbrengsten (6,5 mld.) die het Rijk nog in het verschiet heeft uit de gaswinning. Een belangrijk deel van de kosten kan daarnaast worden terugverdiend door de aanleg van nieuwe stations (Emmeloord en Drachten) en ontwikkeling van nieuwe woningen en vastgoed in stationsomgevingen.

Bedrijfsleven gaat plan verder uitwerken

“Al met al worden door de aanleg van de Lelylijn grote delen van het Noorden een aantrekkelijker locatie om te investeren of te wonen. Wel is hiervoor noodzakelijk dat overheden, vervoerders en ondernemers de handen ineen slaan om deze vruchten ook echt te plukken”, aldus De Boer.

Schroor gaat met zijn team de plannen de komende tijd verder onderzoeken en uitwerken samen met partners vanuit de overheid, vervoerders en ondernemers. “Op deze manier willen wij een belangrijke voorzet geven voor de nieuwe inrichting van Nederland (NOVI)”, zegt Schroor.