Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Groene Waterstof, kansen voor ondernemend Noord-Nederland

Vandaag is in Leeuwarden, op het splinternieuwe (gister geopende) Energie Kenniscentrum Leeuwarden, een bijeenkomst gehouden van het Hydrogreenn netwerk.

Hydrogreenn is het groeiende netwerk van ondernemers in Noord-Nederland dat groene waterstofproductie, distributie en toepassing ziet als belangrijk onderdeel van de energietransitie. Dat groene waterstof een onmisbare rol krijgt in onze toekomstige energie systeem bleek onlangs al uit de uitverkiezing door de Europese Commissie van Noord-Nederland als dé waterstof-regio van Europa.

Het is dan ook een belangrijk thema voor ondernemers om elkaar over te informeren, samenwerking aan te gaan en innovaties te versnellen. Hans de Boer (landelijk voorzitter VNO-NCW MKB) ziet groene waterstof als de enige echte wereldmarkt voor duurzame energie die gaat ontstaan. Dit pleidooi wordt ondersteund door het onderzoeksrapport ‘The Dutch Hydrogen Economy in 2050’ dat De Boer begin juli in ontvangst nam. Het onderzoek werd uitgevoerd door de New Energy Coalition te Groningen. Het concentreert zich op de effecten van de introductie van groene waterstof in het energiesysteem gebaseerd op drie groeiscenario’s. (Klik hier voor meer informatie)

Deze Hydrogreenn bijeenkomst is gehouden in het kader van het project “Groene Waterstofbooster”. In dit project wil VNO-NCW MKB Noord, samen met diverse partners uit het bedrijfsleven en de kennis-/onderwijsinstellingen, activiteiten rondom groene waterstof verder brengen. Het project wil een ‘boost’ geven aan noordelijke ondernemers die met groene waterstof aan de slag willen. De partners hebben een mooie mix aan kennis, ervaring en pilotfaciliteiten om ondernemers verder te helpen. Middels bijeenkomsten als deze wordt kennis gedeeld en het MKB geënthousiasmeerd over de kansen van Groene Waterstof.