Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Groene Waterstof Booster

De Groene Waterstof Booster is een vierjarig project en initiatief van een Noordelijk consortium. Het programma is gericht op het ondersteunen van het MKB omtrent het ontdekken en toepassen van groene waterstof.

Een aantal onderdelen van het project zijn inspiratiebijeenkomsten (onder de noemer Hydrogreenn), het organiseren van versnellingstafels rondom businesscases, het neerzetten van een open innovatie omgeving op EnTranCe Groningen en het ontwikkelen van een online kennisdatabase en een Noordelijke projectenkaart.

Meer informatie is te vinden op www.groenewaterstofbooster.nl.