Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Get focused, decide and succeed!

Het is een van de grootste uitdagingen in deze tijd: keuzes maken en focus houden. En dat in een wereld die juist op alle fronten aandacht vraagt door geopolitieke spanningen, tekorten aan grondstoffen, (des)informatie, eindeloze technische mogelijkheden, klimaatverandering en veiligheid. Hoe houden professionals op toonaangevende en verantwoordelijke posities focus en komen ze tot besluiten? Die vraag stond centraal tijdens de achtste editie van de Willem Lodewijk Conferentie van VNO-NCW Noord en De Friesland. Anja Kanters, DGA van Donkergroen lichtte als dagvoorzitter het thema verder toe. Focus op duurzaamheid is voor haar een methode om doelen te formuleren en besluiten te nemen.

Voor Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, is duurzaamheid op dit moment ook de focus. Zeker in de noordelijke provincies is de noodzaak van het terugdringen van de gaswinning en het versnellen van de energietransitie groter dan ooit. Shell investeert momenteel in windenergie en waterstof, maar Marjan geeft desgevraagd toe dat het nog om kleine stappen gaat. “Eigenlijk bungelen we als Nederland op het gebied van energietransitie onderaan de Europese lijstjes. Het Noorden heeft alles in huis om Europees knooppunt te worden op het gebied van energie. Ik pleit echter voor een hogere organisatiegraad van de sector om echt succes te boeken en de energietransitie te versnellen”.

Elsine van Os is oprichter van CEO Signpost Six en expert op het gebied van ‘insider threats’. Met haar achtergrond in de klinische psychologie en jarenlange ervaring in het veld van militaire en commerciële inlichtingen integreert zij psychologie en technologie in de aanpak van interne dreigingen, bijvoorbeeld spionage, sabotage en datadiefstal. Een actueel thema voor veel bedrijven en organisaties. 90% van de organisaties voelt zich namelijk kwetsbaar voor interne dreigingen en maar liefst 53% van de organisaties heeft interne ontsporingen ervaren. Bij insider risk management is het belangrijk om ook focus te houden op de interne organisatie en niet slechts op de individu. Er is altijd sprake van een ontwikkelingspad dat voorafgaat aan de daadwerkelijke ontsporing, de zogenaamde ‘critical pathway’. Ook interne ontwikkelingen en incidenten maken onderdeel uit van dit pad. Iemands achtergrond en persoonlijke omstandigheden spelen uiteraard ook een rol. Zorg ervoor dat alle informatie samenkomt en beoordeel dit in een multidisciplinair team, waren de tips van Elsine van Os.

De breakout sessies

Peter den Oudsten, scheidend burgemeester van Groningen, gaf een uniek kijkje in zijn loopbaan. Hij vertelde met passie en boeiende anekdotes hoe hij zijn loopbaan begon en zijn ambt uitoefende. Formeel gezien heeft een burgemeester alleen een leidende rol op het gebied van openbare orde en leiderschap. In gesprek en verbinding met de werkorganisatie, collega-bestuurders en organisaties heeft hij ook op andere dossiers resultaten weten te boeken.

Richard Engelfriet haalde met veel humor en enthousiasme allerlei theorieën voor succes van managementgoeroes onderuit. “Bullshit”, zo verkondigde hij en niet gebaseerd op wetenschap, maar puur op eigen waarneming. Hij pretendeerde zelf ook niet dé sleutel voor succes te hebben. Het geheim achter succes… is nog altijd geheim.

Mascha Perquin – Sarneel gaf een inkijkje in hoe gezonde keuzes tot succes en vitaliteit kunnen leiden. Opmerkelijk was dat de rol van gezonde voeding en voldoende beweging maar een relatief kleine invloed hebben op vitaliteit. Passie en bezieling, je sociale omgeving, positief denken en ontspanning zijn een grotere factor van betekenis.

De apenkooi van De Friesland zorgde voor extra beweging, vermaak en hilariteit na afloop de traditionele wandeling over Landgoed Lauswolt.

Gezondheidseconoom Xander Koolman, ging in op het huidige zorgstelsel én op de veranderingen die nodig zijn om de zorg toekomstbestendig te maken. Hij gaf zijn geheel eigen en tevens wat cynische visie de oplopende kosten van de zorg. Om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden, moeten de premies juist zo laag mogelijk blijven. Dat is ook in het belang van zorgverzekeraars, terwijl zorgverleners het beste wil voor de patiënt. Daar moet je de verbinding zoeken.

Traditiegetrouw had Armand Schreurs het laatste woord. Hij sloot de conferentie af met een humoristische beschouwing op de dag.