Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

GeeftRuimte Magazine op privé-adres?

De nieuwe editie van GeeftRuimte Magazine verschijnt binnenkort. Alle leden van VNO-NCW MKB Noord ontvangen de glossy op hun postadres. Dit is in veel gevallen de locatie van hun bedrijf of organisatie.

Door de coronamaatregelen zijn er nog veel leden die enkel thuiswerken en daardoor de post binnen hun organisatie niet zien binnenkomen of slechts beperkt ontvangen. Voor hen bestaat de mogelijkheid om het magazine eenmalig op het huisadres te ontvangen.

Wil je GeeftRuimte Magazine editie 2 op je thuisadres ontvangen? Stuur dan vóór 19 mei aanstaande je naam (incl. bedrijfsnaam voor de juiste koppeling), adres, postcode en woonplaats naar ledenadministratie@vnoncw-mkbnoord.nl. We gebruiken deze privé-gegevens eenmalig voor het verzendbestand.