Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

17 oktober 2019 | 15.30 uur | Nieuwe Buitensociëteit | Zwolle

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN organiseren een serie voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari a.s. in werking treedt.

De Wab
Eind mei jl. is in de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. De Wet regelt aanpassingen op het terrein van het ontslagrecht en tijdelijke contracten (ketenregeling). De memorie van toelichting stelt dat ‘de arbeidsmarkt zekerheid en kansen moet bieden aan iedereen’. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 zijn stappen gezet, vindt het kabinet, maar ‘groot onderhoud’ is nodig op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW om een ‘nieuwe balans’ aan te brengen tussen zekerheden en kansen. De Wab moet dit gaan bewerkstelligen.

Programma
Allereerst zal worden ingegaan op de aanloop naar deze Wet en de gevoerde lobby en campagne door werkgeversorganisaties. Daarna zal worden toegelicht welke wijzigingen, ten opzichte van de Wwz, per 1 januari zullen gaan plaatsvinden en op welke onderdelen dit het, tijdig, doorvoeren van aanpassingen (ook in de cao) noodzakelijk maakt.Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en discussie.

15.30 uur        Inloop en registratie

16.00 uur        Opening door dagvoorzitter

16.05 uur        Van Wwz naar Wab
Inleiding door Alfred van Delft, secretaris sociale zaken VNO-NCW – MKB-Nederland

                       Wat wijzigt er door de Wab
Inleiding door Marco Veenstra, senior adviseur juridische zaken AWVN
 
Gelegenheid tot het stellen van vragen

18.00 uur       Borrel

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

  • donderdag 10 oktober 2019  Conferentiehotel Guldenberg te Helvoirt
    Aanmelden
  • dinsdag 15 oktober 2019  de ‘Malietoren’ te Den Haag
    Aanmelden
  • donderdag 17 oktober 2019  Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle
    Aanmelden

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

U kunt zich door middel van bijgaande links aanmelden voor één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie
Kitty Dellemijn
dellemijn@vnoncw-mkb.nl
070 349 03 74

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.