Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Training Militair Leiderschap voor JNO

21 september 2021 |

Voor onze JNO leden organiseren wij de training Militair Leiderschap voor Ondernemers. Tijdens deze driedaagse training krijg je de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de manier waarop binnen Defensie leiding wordt gegeven. Daarbij ligt de focus op tactisch en operationeel militair leiderschap.

Van IK naar WIJ
Oud-marinier en militair secretaris Platform Defensie-Bedrijfsleven Peter Buitenhuis. “We willen ondernemers inzicht geven in de manier waarop we binnen Defensie leiding geven in de praktijk, waarbij het accent ligt op tactisch en operationeel militair leiderschap.

Maar belangrijker nog is het stimuleren van de professionele en persoonlijke groei van de ondernemer, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling ‘van ik naar wij’. Leiderschapstrainingen, trainingen waar het gaat om je persoonlijke groei, zijn er in overvloed in Nederland.
Maar de militaire setting van deze training is uniek en van wezenlijk belang, zegt Buitenhuis. “Die component en het feit dat je echt back to basics gaat, is nodig om je authentieke gedrag te laten zien. Je kunt niets camoufleren met aangeleerd gedrag.”

Programma

Het programma begint op dinsdag 21 september om 17.00 uur en duurt onafgebroken tot donderdag 23 september tot 13.15 uur.

Op het programma staan o.a.:

    • Visie leidinggeven bij Defensie en in het bijzonder bij de Koninklijke Marine.
    • Van IK naar WIJ.
    • Tactisch – en operationeel militair maritiem leiderschap.
    • Verschillen en overeenkomsten leiderschap bij de Koninklijke Marine en het bedrijfsleven.
    • Grensverleggende (fysieke) activiteiten.

Details over het programma volgen na aanmelding.

Kosten
Deelname aan deze driedaagse training kost €200-, exclusief BTW. Als je deelname is bevestigd ontvang je hiervoor van ons een factuur.

Deelname
Deelname aan de training geschiedt op eigen risico. Het programma bestaat naast theorie uit een aantal fysieke opdrachten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze beschikken over een zekere basisconditie en dat ze zelf zorg dragen voor verzekeringen. Je kan je aanmelden tot en met 30 juni.

Let op! De training Militair Leiderschap is specifiek gericht op ondernemers. Daarnaast wordt er tijdens de training gestreefd naar maximale interactie en deze is daarom beperkt tot maximaal 16 deelnemers per training.
Bij overschrijding van het aantal plaatsen zal er een selectie worden gemaakt. Wij streven daarbij naar een zo gevarieerd mogelijk deelnemersveld. Bij meer dan 16 inschrijvingen wordt daarom geselecteerd op de branchecode. Bij gelijke branchecodes wordt de voorkeur gegeven aan een lid uit een andere branche. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of je deel kunt nemen.