Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Symposium ‘De Lelylijn: Verbinden met snelheid’

2 december 2019 | 16.30 uur tot 19.00 uur | Schouwburg De Lawei | Drachten
Verbinden met snelheid

Verbinden met snelheid

Een snelle verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland is een must voor het ondernemersklimaat in Nederland. Voor de spreiding op de woningmarkt, voor het ontlasten van het spoor in Zwolle, voor de bereikbaarheid van de regio, voor de werkgelegenheid en het draagt bij aan duurzaam vervoer. Daarom willen wij zoveel mogelijk steun verzamelen om te laten zien dat de Lelylijn een goed en breed gedragen initiatief is. Dat doen we op maandag 2 december 2019 met het symposium ‘Verbinden met snelheid’. Deze organiseren wij in Drachten; de grootste stad van Nederland zonder treinstation.

Zonder uw steun komt de Lelylijn er niet! Daarom nodigen wij u van harte uit voor het symposium. Verschillende experts en voorstanders van het eerste uur vertellen u wat de precieze plannen zijn, wat de urgentie is en welke vele voordelen de snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad biedt. Voor- en tegenstanders gaan met elkaar in debat in een talkshow georganiseerd door Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant onder de titel: ‘De Lelylijn: Dagdroom of bittere noodzaak?’

We hopen dat u aan het einde van de dag de Lelylijn blijft steunen en daaraan wilt bijdragen door vriend of zelfs ambassadeur van de Lelylijn te worden.

Programma

  • 16.30 uur Inloop en ontvangst
  • 17.00 uur Welkom
  • 17.05 uur Ondernemers, overheid en onderzoekers over het belang van de Lelylijn
  • 17.45 uur Talkshow georganiseerd door Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant: ‘De Lelylijn: Dagdroom of bittere noodzaak?’
  • 18.30 uur  Vrienden en Ambassadeurs van de Lelylijn
  • 18.45 uur Afsluiting en borrel