Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Hydrogreenn met UltraPuurWater en GZI-Next

12 november 2020 | 10.00 uur | Online

Online Bijeenkomst Hydrogreenn met UltraPuurWater en GZI-Next

Op donderdag 12 november om 10.00 uur organiseren we het volgende online Hydrogreenn netwerkevent.

In samenwerking met de Ultra Puur Water Fabriek en NAM praten we u graag bij over ontwikkelingen in het waterstofnetwerk.

Het programma bestaat uit:

Presentatie van de Ultra Puur Water Fabriek door Dirk van der Woerdt en Gerrit Veenendaal.
Een belangrijke component van elektrolyse is water. UPW Emmen vertelt over de productie van ultra puur water, grondstof voor waterstof productie middels elektrolyse. 

Presentatie van het project GZI NEXT Energiehub door Harry Eshuis.
NAM ontwikkelt samen met een industrie consortium een duurzame energie hub op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. Als onderdeel van deze energiehub wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een waterstoffabriek en een waterstoftankstation. In deze bijdrage wordt een update van het project gegeven.

Daarnaast zal Willem Hazenberg van Stork, weer een update uit het netwerk doen en gaan we dieper in op de voucherregeling uit het Groene WaterstofBooster project.

VNO-NCW MKB Noord-leden en HYDROGREENN-leden hebben de uitnodiging met aanmeldlink ontvangen.

Interesse? Stuur een mail naar info@vnoncw-mkbnoord.nl.