Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Coronasteun, hoe zat dat ook alweer?

29 april 2021 | 09:00-10:00| Online

Sinds de start van de crisis heeft het kabinet verschillende steunpakketten gemaakt gericht op het bedrijfsleven.

In samenwerking met Afier en de Groninger Ondernemers Academy nodigen we je uit een voor online informatiebijeenkomst op 29 april om 09:00 uur (via Zoom). Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de Coronatoolkit die we samen met Ondernemend Groningen hebben opgezet.

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is.

Om ondernemers te ondersteunen tijden de Corona-crisis worden er naast landelijke ook provinciale en regionale steunmaatregelen getroffen en aangeboden. Deze zijn bij ondernemers vaak nog onbekend en er wordt weinig gebruik van gemaakt. Graag willen wij je ook hierover informeren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Op welke steun kan ik als ondernemer rekenen?
  • Wat als de steunmaatregelen niet genoeg zijn voor mijn bedrijf?
  • Tot hoe lang lopen de regelingen nog?
  • Waar loop je tegenaan bij de uitvoering van de NOW en de TOZO?
  • Waar vind ik meer informatie over de TOGS, TVL, BMKB en GO regeling?
  • Kom ik in aanmerking voor uitstel van belastingen?
  • Welke provinciale maatregelen zijn er en wat betekent dit voor mijn onderneming?

Meld je aan via de uitnodiging (01-04-2021 verstuurd)

De sessie is bedoeld om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt van tevoren aangeven welke vragen jij hebt door ze in het aanmeldingsformulier in te vullen zodat wij je vraag kunnen voorbereiden. Het is ook mogelijk om je vraag in de chat gedurende de sessie te stellen.