Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

‘Meer investeren in energietransitie en duurzame economie‘

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn redelijk positief over de begroting die het kabinet vandaag presenteert. De economie groeit volgend jaar met 2,5 procent en ook de koopkracht neemt met 0,6 procent toe. Mooie cijfers en een goede basis voor een nieuw kabinet, zegt directeur Lambert Zwiers. “Het nieuwe kabinet zou echter nog wel meer moeten investeren in een duurzamer economie en de bijbehorende energietransitie.”

Een van de belangrijkste prioriteiten van een nieuw kabinet moet zijn: het investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. “Dat is zeker urgent vanwege de noodzakelijke energietransitie”, zegt Zwiers. “Er liggen grote maatschappelijke uitdagingen voor ons, zeker op het gebied van duurzaamheid”, zegt Zwiers. “Dit vraagt om gerichte investeringen.”

Een belangrijke uitdaging is ook het Groningse aardbevingsgebied. “De versterkingsoperatie van de panden in het getroffen gebied loopt ernstig achter”, zegt Zwiers. “Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft het aantal inspecties dat gedaan moest worden, niet na kunnen komen. Het nieuwe kabinet zou hier oog voor moeten hebben.”

Het standpunt van VNO-NCW MKB Noord is dat de Rijksoverheid in het vervolg de aansprakelijkheid van de schadeafhandeling in het Groningse aardbevingsgebied op zich moet nemen. Alleen dan kan de regio aan de slag met duurzame en langjarige perspectieven.  Zwiers: “De versterkingsoperatie kan gebundeld en met meer tempo worden uitgevoerd, eventuele verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld nul-op-de-meter, kunnen worden meegenomen en er kan beter worden geanticipeerd op de behoeften op de woningmarkt.”

Vennootschapsbelasting

Daarnaast is het een mooie stimulans voor het ondernemerschap dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. In plaats van over de eerste 200.000 euro gaan bedrijven over de eerste 350.000 euro 20 procent belasting betalen. “Nu de overheidsfinanciën de ruimte bieden, is het goed om te zien dat dit nu prioriteit is”, zegt Zwiers. “We hopen dat het nieuwe kabinet deze lijn doortrekt en het hogere belastingtarief van 25 procent gaat verlagen naar 20 procent. Op die manier ontstaat er over de hele linie een eenheidstarief van 20 procent.”

Punt van aandacht blijven de vele verplichtingen en lasten die aan de arbeidsovereenkomst zijn verbonden, zegt Zwiers. “Inclusief de buitensporige verplichtingen van loondoorbetaling bij ziekte en het arbeidsrecht dat nog is geënt op verhoudingen uit de twintigste eeuw. Het verlagen van die druk zou voor het nieuwe kabinet een issue moeten blijven.”

VNO-NCW MKB Noord hoopt dat er binnen afzienbare tijd een nieuw kabinet is. “Dit is nodig om door te kunnen pakken op de uitdagingen die voor ons liggen”, zegt Zwiers. “Er zijn een aantal zaken – risico’s voor de werkgevers, energietransitie, verduurzaming – die dringend aandacht nodig hebben.”