Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Congres Nederland Digitaal strijkt neer in het Noorden

Onze samenleving en economie digitaliseren steeds verder. Dit brengt niet alleen bedrijfseconomische kansen met zich mee, maar ook uitdagingen. Om u voor te bereiden op de toekomst is het verstandig om u  als ondernemer op diverse onderwerpen te laten inspireren en uw kennis vergroten. Daarom is Digitalisering een strategisch thema van VNO-NCW MKB Noord en stelt zij haar leden graag in de gelegenheid kennis te nemen van de diverse activiteiten:

DoeDigi Dagen (13 en 14 maart)

Op vijf locaties in Noord-Nederland openen de deuren om diverse projecten en inspirerende voorbeelden te laten zien:

  • vrijdag 13 maart in Emmen
  • zaterdag 14 maart in Delfzijl, Groningen, Leeuwarden enRoden) Iedere locatie kent zijn eigen thema’s. Klik hier https://noordendigitaal.nl/locaties/ voor de programma’s .

Wilt u zich zelf  als bedrijf presenteren met digitale oplossingen, meldt u  dan aan op de site: https://noordendigitaal.nl/doe-mee/

MKB-Ondernemersavond (17 maart)

Digitalisering biedt verschillende kansen voor zowel grote als ook kleine ondernemers. Denk hierbij aan het automatiseren van je bedrijfsprocessen of het optimaliseren van je marketingtools door de analyse van data. Toch zijn veel ondernemers terughoudend om zowel de economische als maatschappelijke kansen te benutten. Want hoe maakt u  de vertaalslag van die nieuwe technologieën naar praktische toepassingen voor uw bedrijf?

Op de MKB-ondernemersavond kunt u kennismaken met verschillende bevlogen ondernemers en instellingen die elk op hun eigen manier goed bezig zijn met digitalisering. Kom meer te weten over de mogelijkheden van Augmented Reality. Hoor hoe belangrijk goede digitale beveiliging is (Cyber Security). En u krijgt informatie over Tech Savvy; een bijzonder lesprogramma om digitale vaardigheden op maat te ontwikkelen. U kunt zich inschrijven door te klikken op de volgende link:

https://mkbondernemersavond.nl/bijeenkomsten/digital-bites-noorden-digitaal-aan-de-top/

Deze avond wordt u aangeboden door onder andere MKB Nederland Noord.

Congresdagen MartiniPlaza

Maandag 16 maart – Digitaal Talent Dag
Digitaal Talent gaat al lang niet meer (alleen) over ICT: digitalisering zit in alles. In de zorg, in de scheepsbouw, in de automotive sector: overal speelt digitalisering een rol. Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs hierop is ingericht, zowel voor kinderen als voor onze medewerkers? Deze dag richt zich op het ontwikkelen en behouden van digitaal talent in Nederland in al zijn facetten: denk mee in de brede setting van onderwijs, overheid en ondernemers en laat u inspireren door koplopers.

Dinsdag 17 en woensdag 18 maart – ICT.Open
ICT.OPEN is het event voor ICT-onderzoek in Nederland. Meer dan 500 wetenschappers en onderzoekers uit het bedrijfsleven, werkzaam in alle disciplines van de ICT komen op deze dagen samen om ideeën uit te wisselen en nieuwe mensen te ontmoeten. Richt uw bedrijf zich op de technologische voorhoede op ICT-gebied? Dan moet u hier echt zijn!

Donderdag 19 maart – Nederland Digitaal
In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie staat hoe we de Nederlandse ambitie om tot de digitale top van de wereld te behoren concreet maken. Is deze strategie nog bij de tijd? En waar staan we in de realisatie van deze ambitie? Laat u inspireren door de visie van nationale en internationale sprekers op wereldwijde, Europese en Nederlandse ontwikkelingen.  Ga met deelnemers uit bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheid aan de slag met de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Meer info en aanmelden (let op: er zijn 3 congressen met allemaal een eigen aanmelding)

Meer informatie

Dit betreft een kleine greep uit diverse activiteiten die worden georganiseerd. Wilt u alles eens rustig nalezen, kijk dan op de volgende sites:

VNO-NCW MKB Noord heeft Digitalisering als strategisch thema benoemd. Op onze website  vindt u achtergrond en zal content worden opgebouwd rondom dit thema.