Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Vitaal Ondernemend Noord-Nederland

VNO-NCW Noord wil het bedrijfsleven in Noord-Nederland op voorsprong zetten, onder andere door te stimuleren dat bedrijven en hun medewerkers vitaal en gezond zijn. De community Vitaliteit zal daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren door leden op dit thema bijeen te brengen, doelstellingen te formuleren en ook daadwerkelijk aan de slag gaan om deze te bereiken.

Vitaliteit is een belangrijk onderwerp voor onze vereniging. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Naast deze community Vitaal Ondernemend Noord-Nederland werkt VNO-NCW Noord samen met De Friesland Zorgverzekeraar door middel van een Strategisch Partnerschap aan een gezond en vitaal bedrijfsleven in Noord-Nederland. U leest hier meer over dit partnerschap.

Community Vitaal Ondernemend Noord-Nederland

Hoe wordt ondernemend Noord-Nederland duurzaam, gezond en succesvol, oftewel: vitaal? Met de community Vitaal Ondernemend Noord-Nederland zijn VNO-NCW Noord en De Friesland Zorgverzekeraar actief en praktisch met de uitdagingen rondom vitaliteit aan het werk. Onze leden en zakelijke klanten (vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties en directeuren/eigenaren) zijn in de lead met als doel om in Noord-Nederland de meest duurzame, gezonde en succesvolle organisaties te realiseren.

Welke onderwerpen horen bij dit doel? Eind november 2018 hebben leden en relaties van VNO-NCW Noord en de Friesland Zorgverzekeraar hierover ideeën gediscussieerd tijdens de kick-off van deze community.

 

Eén piramide – drie powerteams

De vitaliteitspiramide van Albert Sonnevelt is voor deze community het uitgangspunt. De zes lagen van de piramide geven weer wat de belangrijkste elementen zijn om je in het leven energiek en vitaal te voelen. In drie powerteams gaan we actief aan de slag met de verschillende elementen van deze piramide.

 

Motivatie & Betrokkenheid

Het powerteam ‘motivatie & betrokkenheid’ houdt zich bezig met de paarse basis; de passie en bezieling. Rutger Bennink is de aanvoerder van dit team.

Tijdens de community kick off is besproken welke associaties passen bij het verhogen van motivatie en betrokkenheid. Vrijheid, motivatie en innovatie leiden tot een verhoogde betrokkenheid. Terwijl woorden als slecht, respectloos, regels, tijdsdruk en onrust bijdragen aan verminderde betrokkenheid en minder motivatie van de medewerkers. In het geval dat we onze medewerkers willen betrekken bij de organisatie, is er gesproken over aan de slag gaan met eigenaarschap, het ontwikkelen van een leercultuur, ons kwetsbaar leren opstellen en samenwerking met leeftijdsgenoten of collega’s die ongeveer gelijke interesses hebben (peers).

Hoe nu verder? Het voorstel is om via de methodiek nudging de eerstvolgende bijeenkomst in te vullen. Nudgen gaat over het veranderen van de omgeving op verschillende niveaus.  Een kleine aanpassing in de ‘context’ kan leiden tot een grote verandering in gedrag.

 

Gezondheid & Energie

Onder leiding van Mascha Perquin zijn ondernemers in actie op het gebied van de bovenste drie elementen: ontspanning, beweging en voeding. Vanuit de kick-off zijn er drie focuspunten te benoemen. Ten eerste is dat het gezonder maken van bedrijfsrestaurants en kantines. Het tweede focuspunt is de organisatie van vitaliteitsbeleid. Hoe kan vitaliteit wél op de kaart worden gezet? En hoe inspireren we eigen regie en zelfleiderschap? Het derde punt is de gezamenlijke ontwikkeling van een workshop aanbod voor medewerkers waarin ook de ‘fun kalender’ een plek krijgt.

 

Regie op werk-privé

In dit powerteam staat de sociale omgeving centraal. Welke factoren zijn van invloed op de werk-privé balans? Tijdens de kick-off is onder andere duidelijk naar voren gekomen dat privé en financiële problemen bij werknemers zich uiten zich door veranderingen in gedrag (in de meest ruime zin zoals persoonlijke verzorging, houding en invulling van de taak).  Hoe kan je hier als werkgever mee omgaan en preventief handelen? Ook is er gesproken over de verschillende mogelijkheden om werk met mantelzorgtaken te combineren. Hoe kan je dit vertalen naar mantelzorgbeleid waarbij ook rekening wordt gehouden met de belangen van de organisatie?

 

En nu?

Tijdens de eerst komende bijeenkomst op 14 maart a.s. gaan we aan de slag met de uitkomsten, de focuspunten van de brainstorm en worden er concrete plannen gemaakt om de punten te realiseren.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de werksessie op 14 maart a.s.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze community of voor het aanmelden voor deze community kunt contact opnemen met Willemiek Everts n via everts@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.