Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Green Deal ZES

Geen benzine en diesel meer in de binnenstad

Zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025. Dat is het doel van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ook wel Green Deal ZES). De gemeenten Groningen, Leeuwarden en Assen ondertekende deze deal in 2014. VNO-NCW MKB Noord is nauw betrokken bij de uitwerking in Groningen samen een groot aantal andere partijen. De andere twee Noordelijke steden kijken mee naar de Groningse aanpak. Een korte weergave van wat we als vereniging bijdragen.

Vanaf 1 januari 2025 gebeurt de logistiek binnen de Diepenring en bij de Westerhaven alleen nog met schoon vracht- en bestelverkeer. Dat betekent: geen vrachtwagens, busjes of bestelauto’s meer op benzine of diesel, maar aandrijving door bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof of spierkracht. Dit geldt onder andere voor de bevoorrading van winkels en horeca, afvalinzameling en voor bouw-, klus-, evenementenverkeer.

Experimenteren
Voor een uitstootvrijezone binnenstad hebben ondernemers, vervoerders, bewoners en de gemeente elkaar nodig. Gezamenlijk ontwikkelen we experimenten. Aan de randen van de (binnen)stad lopen proeven met grote en kleine ‘hubs’. Verschillende vervoerders bezorgen dan hier hun bestellingen. Die worden gebundeld en gaan bijvoorbeeld met (elektrische) vrachtfietsen naar bewoners en winkeliers in de binnenstad. Ook vanuit VNO-NCW MKB Noord doen we samen met de gemeente een aantal pilots om te kijken wat er nodig is om zero emissie mogelijk te maken.

Overgangsregeling voor ondernemers
Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan een overgangsregeling. Het kabinet wil ondernemers tegemoetkomen in de aanschafkosten. Deze kosten zijn nu hoger voor een emissieloos busje of vrachtwagen. Daarom kunnen ondernemers tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie. Ook voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen, die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken.

Mirjam Kramer, regiomanager VNO-NCW MKB Noord: ‘We zijn blij dat er toch een goede overgangsregeling komt voor ondernemers. Tijdens de bijeenkomst die we over dit onderwerp hebben georganiseerd bleek dat de ambitie niet in te passen was in de bedrijfsvoering. We hebben hard gewerkt om dat duidelijk te maken aan gemeenten én in Den Haag. Deze regeling maakt het mogelijk dat ondernemers op een reële manier kunnen overstappen op emissieloze busjes of vrachtwagens.’

Meer informatie

Voor meer informatie over de Green Deal ZES kunt u contact opnemen met Mirjam Kramer, regiomanager Groningen, kramer@vnoncw-mkbnoord.nl of 06-21 16 28 90.