Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

VNO-NCW Noord Food Circle

De VNO-NCW Noord Food Circle is een brede samenwerking van (Agri)Food bedrijven in Noord-Nederland en werkt conform de community aanpak van VNO-NCW Noord. 

Door de oprichting van deze Food Circle wil VNO-NCW Noord ondernemers uit deze branche bij elkaar brengen. Het doel is de (agri) foodsector en daarmee ondernemers onderling versterken in Noord-Nederland. Met elkaar gaan we de kansen die deze sector in onze regio biedt nog beter benutten!

Bedrijven die actief zijn in de (agri)food business in Noord-Nederland zijn van harte welkom zich aan te sluiten.

Uitgangspunten

  • De Food Circle is er voor en door de bedrijven;
  • Geen praatclub maar een groep gedreven ondernemers die elkaar wil inspireren, informeren en, als het nodig is, gezamenlijk de belangen laat behartigen bij politiek en overheid;
  • We gaan efficiënt om met onze tijd;
  • Periodiek wordt de toegevoegde waarde van de Food Circle geëvalueerd.

Onderwerpen voor onze agenda kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Hoe versterken we elkaar met zakendoen: brexit, export, ontstaan andere business modellen, etc.
  • Hoe gaan we om met ontwikkelingen in de wereld: schaarse voeding, volatiliteit grondstoffen, handelsverdragen;
  • Hoe dragen we bij duurzaamheid, klimaat, minder energiegebruik, transparantie in de keten, circulaire economie in Noord-Nederland;
  • Op welke punten kunnen we intensiever samenwerken in Noord-Nederland en ons als Noordelijke sector positioneren in de omgeving

Food Circle Entrepreneurs

In de Food Circle Entrepreneurs worden op directieniveau relevante en actuele thema’s geagendeerd, besproken en acties geformuleerd en gemonitord. Als het nodig is kan verdieping plaatsvinden in thematische werkgroepen. Waarin gericht verder wordt gewerkt aan een specifiek thema.

 

Symposia: innovatie door inspiratie

Symposia: innovatie door inspiratie

De Food Circle biedt haar leden inspiratie. Door het delen van kennis bieden wij een verandering van perspectief. Vanuit dit nieuwe perspectief ontstaat energie. Energie om samen te werken aan innovatie. Wij motiveren onze leden om met elkaar, en anderen, samen te werken om ontwikkelkracht te stimuleren.

Aanvoerder

Johan Russchen, director Public Affairs bij Avebe,  is de aanvoerder van deze community.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze community of voor het aanmelden voor deze community kunt contact opnemen met VNO-NCW Noord via 050-534 38 44.