Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Diversiteit

De community Diversiteit brengt kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt aan de orde. Een divers team heeft meer lef dan een uniform team, denkt meer out-of-the-box en is productiever. Bovendien benutten we op dit moment niet al het talent dat we tot onze beschikking hebben en dat kunnen we ons met de huidige arbeidsmarkt simpelweg niet permitteren.

VNO-NCW Noord wil met de community Diversiteit serieus werk maken van de uitdagingen die er liggen. Eerste punt van aandacht is de balans tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Diversiteit is een thema dat veel aspecten kent en zeker niet alleen gaat over de verhouding man/vrouw.

Energieke start Community Diversiteit – en nu door!

Het motto van alle communities van VNO-NCW Noord is ‘Leden in de lead’. De allereerste vraag voor de kick-off van de community Diversiteit was dan ook: Waar moet het volgens jullie over gaan? Welke onderwerpen spelen er, wat kom je tegen als ondernemer en waarin zie je een rol weggelegd voor deze vereniging?

Renate Westdijk, bestuurlid in Friesland voor VNO -NCW Noord: “Het was een zeer energieke start van deze community en een mooi vervolg op onze sociaal maatschappelijke handelsmissie begin dit jaar naar IJsland waar equal pay is ingevoerd en waar ze een quotum kennen.”

Er passeerde van alles de revue, van rolmodellen in het onderwijs tot een cultuur waarin het normaal gevonden wordt om fulltime te werken. Over de gehele linie moet diversiteit de norm zijn, want daar wordt elk team beter van, is de conclusie. Dus ook: meer mannen in die typische vrouwenberoepen. En hier ligt volgens de aanwezigen zeker een rol voor werkgevers. Goede praktijkvoorbeelden werden uiteraard ook gedeeld: een aanwezig lid met een schoonmaakbedrijf heeft zijn personeelsplanning aangepast aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Zijn werknemers krijgen de flexibiliteit om hun dag zelf in te delen, en het bedrijf komt zo aan voldoende arbeidskrachten.

En nu? 

Onder de bezielende leiding van Brainfuel heeft de bijeenkomst veel en zeer gevarieerde en frisse ideeën opgeleverd om het onderwerp diversiteit verder te brengen. Een pragmatische aanpak is wat deze community moet kenmerken. We zijn het veelal eens over het belang en de urgentie, dat is mooi, maar nu wordt het tijd voor een actiegericht programma.

De volgende stap is dus identificeren met welke ideeën we als vereniging aan de slag kunnen. Bij de conclusie werd er gesproken in de richting van lobbyactiviteiten, maar ook over concrete acties waarin onze leden zelf het initiatief kunnen nemen. In het licht van onze opdracht als werkgeversvereniging zullen we het programma samenstellen. Onderstaande lijst is een weergave van de ideeën die op de meeste bijval konden rekenen tijdens de kick-off:

Videos

De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt is in IJsland vele malen sterker dan in andere landen: het land staat voor het negen jaar op rij bovenaan de ‘Global gendergap index’ van het World Economic Forum. Onze bestuursleden Nina Beswerda en Renate Westdijk gingen in gesprek met de voorzitter van de IJslandse VNO-NCW. Gudrun Hafsteinsdottir is succesvol ondernemer, bestuurder en moeder. Ze vertelt ons waarom IJsland het zo goed doet op de gendergap index en hoe andere landen én ondernemers daar hun voordeel mee kunnen doen.

Aanvoerders

Onze bestuursleden Nina Beswerda en Renate Westdijk zijn de aanvoerders van deze community.

Nina Beswerda

 

Renate Westdijk