Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Blog: Belangen blijven behartigen, niet vanzelfsprekend

In Den Haag worden er veel besluiten door het Kabinet genomen die invloed hebben op onze bedrijven. Dat bleek afgelopen maandag opnieuw tijdens de persconferentie. Wij zitten daar als VNO-NCW en MKB Nederland bovenop.

Zo hebben we op het nippertje kunnen voorkomen dat de beloofde vennootschapsverlaging rücksichtslos werd gestreept ‘omdat er al zoveel geld naar bedrijven is gegaan in de vorm van Corona maatregelen.’ We hebben een compromis bereikt waarbij we wat mee zijn gebogen, maar het wel voor elkaar hebben gekregen dat het bedrag dat met deze vennootschapsverlaging gemoeid zou zijn in ieder geval bij de ondernemers terecht komt. Namelijk in de vorm van een subsidie voor werkgevers op het creëren van arbeidsplaatsen. Zo’n twee miljard euro.

Ondertussen hebben we gezien dat verschillende politieke partijen in de Kamer deze afspraak proberen lek te schieten door te stellen dat deze regeling onvoldoende onderbouwd is. We moeten dus blijven knokken voor de positie van het bedrijfsleven.

Ook in het Noorden zien we dat provinciale en lokale overheden vele besluiten nemen die het bedrijfsleven raken. Van groot belang dus dat wij daar alert op zijn en de belangen van ondernemers behartigen. Extra complicatie hierin is dat steeds meer zaken decentraal worden belegd en dat er steeds meer tafels zijn waar het geluid van de ondernemers moet worden gebracht. En dat is vaak hard nodig omdat er in bestuurlijk en ambtelijk Nederland niet zoveel mensen met affiniteit voor het bedrijfsleven rondlopen.

Gelukkig hebben we het afgelopen half jaar het belang van werkgeversverenigingen goed kunnen laten zien. Het overgrote deel van de corona-maatregelen voor ondernemers komt vanuit onze organisatie. Wij waren daar al weken voor de eerste lockdown mee bezig en bijna dagelijks was er contact met de ministeries. Ook de vragen en opmerkingen van onze Noordelijke leden werden ter harte genomen. Een mooi voorbeeld is een vraag van één van onze leden of de fiscale ruimte voor het vergoeden van een thuiswerkplek kon worden opgerekt. We mogen normaalgesproken in de werkkostenregeling maar 1,7% van de loonsom belastingvrij vergoeden. Wij hebben er voor kunnen zorgen dat deze binnen twee weken tijdelijk werd opgerekt naar 3% voor 2020! Dat is snel schakelen.

En nu zijn we ook weer heel hard bezig. Ten eerste om een tweede lockdown te voorkomen en daarnaast werken we hard aan goede regelingen voor ondernemers in het derde steunpakket om de effecten voor ondernemers en de economie zo goed als mogelijk op te vangen.

Om dit alles te kunnen doen hebben we naast alle vrijwilligers, waar ik er ook eentje van ben, een organisatie met professionals nodig die onze belangen bewaken. Dat kost geld. Geld dat wij van jullie krijgen door de contributie. Het is niet vanzelfsprekend dat dit geld ieder jaar weer binnenkomt. Jaarlijks hebben we een verloop van zo’n 300 leden. Het is noodzakelijk om minstens evenveel nieuwe leden te werven. En daarbij: we willen graag groeien om jullie belangen goed te kunnen blijven behartigen.

Dat is de reden dat we alle leden persoonlijk een brief hebben gestuurd. We hebben jouw hulp nodig bij het werven van nieuwe leden! Voor ieder lid dat je aanbrengt, krijg je nu een dinerbon. Het enige dat je hoeft te doen, is ondernemers om je heen aanspreken, te vertellen over de bijzondere meerwaarde van onze vereniging en hun naam door te geven als ze geïnteresseerd zijn. Daarna wordt het verder door onze mensen opgepakt.

De eerste aanmeldingen zijn al binnen en de eerste dinerbonnen zijn uitgegeven, maar ik hoop dat we er heel veel meer kunnen uitgeven in de komende periode. Zorg dat we gaan groeien. Zorg dat we de belangen goed kunnen blijven behartigen. Ik reken op jullie steun, dus alvast smakelijk eten (bij de lokale horeca-ondernemer)!

Sieger Dijkstra
voorzitter VNO-NCW Noord