Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Van oudsher is VNO-NCW MKB Noord één van de sociale partners die samen met overheid en vakbonden overlegt over de Arbeidsmarkt.

In Noord Nederland zijn wij nauw betrokken binnen de SER Noord Nederland, arbeidsmarktregio’s, EBNN en andere overleggen. Hiermee kunnen we richting geven aan het beleid. Overheden zijn heel benieuwd wat er speelt bij ondernemers en wat hun behoeften zijn om beleid te vormen. Mede de voorwaarden is goed voor allen, want meer mensen sneller aan het werk is meer brede welvaart! Iedereen heeft talent.
Scholingsalliantie Noord Actueel omwille van de informatie voor (om)scholing en training. We zitten in de kerngroep die nu een informatieve website heeft gerealiseerd ism EBNN. Iedereen in Noord Nederland kan nu trainingen, scholingen en cursussen opzoeken en te plannen.

Perspectief op Werk Een belangrijk programma van VNO-NCW MKB samen met Ministerie SZW. In dit tweede jaar in zijn de budgetten en doelgroep door Corona aangepast. VNO-NCW MKB Noord staat opgesteld voor één pilot open hiring per arbeidsmarktregio (wie durft?), arbeidsmarktonderzoek naar gewenste competenties en ambassadeurs die trainingen volgen. Hiervoor hebben wij budget beschikbaar.

NL werkt door! Een initiatief in verlengde van Perspectief op Werk: VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW en Ministerie SZW. Een landelijk antwoord op de behoefte voor website voor vraag en aanbod van personeel. We zetten ons graag in om nu te zorgen dat Nederland kan doorwerken, tijdens en na Corona.

Op weg naar 100.000! Het gezamenlijke project ivm de afspraakbanen loopt nog tot april 2021. Er is budget is voor goede activiteiten voor een inclusievere arbeidsmarkt. Hierin overleggen en ondersteunen wij leden of nemen zelf initiatief zodat ondernemers sociaal en maatschappelijk participeren. Er is een uitgebreide toolbox beschikbaar.

SER NN Pilot Energietransitie De energietransitie vraagt om andere kennis en kunde. Voor werknemers en werkgevers zijn er in het project concrete plannen om dit te faciliteren en onderzoeken. Er is kennis over praktische trainingen maar ook onderzoek over competenties en de wil om te leren, ontwikkelen en over te stappen.

Make It In The North (deels) Engelstalige platform bedoeld voor buitenlandse studenten en kenniswerkers voor de noordelijke werkgevers die daar behoefte aan hebben of krijgen. Coördinatie voor groei, modernisering website en banenevents ligt bij het International Welcome Center North.

1.000 banenplan VNO-NCW MKB Noord neemt deel in dit praktische overleg, om in de aardbevingsgemeenten, meer mensen geschikt te maken voor de Techniek, Bouw en Zorg. We bewaken dat het concreet blijft en echt dit 1.000 banen worden in de bouw of techniek worden gerealiseerd.

Nationaal Programma Groningen Voor het thematische deel Werken en Leren is VNO-NCW MKB Noord betrokken en legt vooral de focus dat de (huidige) bedrijven voor hun werknemers binnen de verschillende programma’s ondersteuning kunnen krijgen die ze verdienen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het thema arbeidsmarkt en onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe, via elshof@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.