Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Watt je moet weten

De Informatieplicht Energiebesparing geldt vanaf 1 juli 2019 voor alle bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas-(equivalent) verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moest u vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen gerapporteerd hebben in het eLoket van RVO.

Deadline niet gehaald?
Heeft u op 1 juli je maatregelen nog niet officieel gerapporteerd? Dan ben je in overtreding en kun je bezoek krijgen van de gemeente of omgevingsdienst. Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen.

Stappenplan

 1. Doe de check
  Als eerste is het van belang om na te gaan of jouw bedrijf een energiebesparings- en informatieplicht heeft. RVO heeft een stappen plan ontwikkeld waarmee je dit eenvoudig kunt checken. Stappenplan RVO
 2. Bepaal erkende maatregelenlijst (EML)
  Om het gemakkelijker te maken is voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Valt jouw bedrijf binnen een van deze EML’s dan ben je automatisch verplicht om te voldoen aan de informatieplicht.  Overzicht EML
 3. Vraag eHerkenning aan
  Vraag eHerkenning niveau 1 aan. Doe dit tijdig, het duurt circa vijf werkdagen voordat deze geregeld is.
 4. Rapporteer in het eLoket
  Log in op het eLoket van RVO en rapporteer de erkende maatregelen die je hebt genomen. Heb je andere energiebesparende maatregelen genomen? Ook die kun je hier invoeren.

Voor meer hulp kun je gebruikmaken van energiescans, informatiebijeenkomsten in de regio bijwonen of je aansluiten bij energiebesparingsprojecten. Kijk hieronder op de speciale website.