Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Duurzaamheid en energietransitie bepalend in Groninger Ondernemersdebat

Ook tijdens het Groninger Ondernemersdebat waren duurzaamheid en energietransitie bepalende onderwerpen in de discussie tussen de verschillende lijsttrekkers. Het Nationaal Programma Groningen, de opbrengst van zonnepanelen en Groningen Airport Eelde waren hierbij de prikkelende issues.

Door Roger Flikweert

Op 12 maart was het derde en laatste Ondernemersdebat van VNO-NCW MKB Noord in de provincie Groningen. Tussen de auto’s van Century-Audi in Groningen gingen de lijsttrekkers van de verschillende partijen met elkaar in debat. Willem van Reijendam, van RTV Noord, had ook deze avond de rol van moderator.

Het debat stond in de eerste helft van de avond vooral in het teken van de energietransitie en duurzaamheid. Zo ging de eerste stelling over of het geld van het Nationaal Programma Groningen grotendeels geïnvesteerd moet worden in de energietransitie. Behalve de CU konden de partijen van het huidige college in de Provinciale Staten zich hier wel in vinden. Lijsttrekker Fleur Graper van D66: “Als we willen zorgen dat we banen voor de toekomst hebben dan is vergroening van essentieel belang. Als we de ontwikkeling van de Provincie willen versterken zal alles duurzaam moeten.”

GroenLinks lijsttrekker Nienke Homan kon zich daar geheel in vinden. De klimaatambities van het kabinet gaan verder dan ooit en zij kon vol trots meedelen dat in de laatste peilingen van Maurice de Hond GroenLinks de grootste partij was geworden in Groningen.

De aanwezige provinciale oppositie inclusief de CU kon zich echter niet vinden in de stelling. Zo vond lijsttrekker Richart Joling van de PvdA dat de besteding van het geld niet van bovenaf moet worden opgelegd, maar door de gemeenten zelf van onderop moet worden georganiseerd. Samen met de SP had hij daarvoor onlangs in de Provinciale Staten nog een motie ingediend. Dat standpunt gaat ook in tegen de toenemende druk vanuit Den Haag om van bovenaf duurzame maatregelen te nemen. Minister Ollongren van D66 maande onlangs de Provincies in een interview met de Volkskrant door te pakken met groene maatregelen, omdat ‘zij en haar opvolgers anders de taak naar zich toe moeten trekken en moeten komen met oplossingen die duurder en minder op maat gesneden zijn.’

Hoe reageerden de ondernemers tijdens de debatavond op de vergaande groene plannen van GroenLinks en D66? Bij een stemming in de zaal konden ze in elk geval niet op veel bijval rekenen. Een enkele ondernemer uit de zaal noemde de energieplannen zelfs ‘absurd’ en vroeg zich af of er niet beter op kernenergie kon worden ingezet. Maar de meeste ondernemers in de zaal leken zich eigenlijk niet goed raad te weten met de huidige politieke plannen voor de energietransitie en het klimaat. Er gingen namelijk ook nauwelijks handen omhoog bij een stemming tegen dergelijke maatregelen.

Naast vergroening liep de vraag in hoeverre de overheid zich moet bemoeien met burgers en bedrijven, als een rode draad door de avond. De SP was er het duidelijkst hierover. Het binnenhalen van het WK wielrennen werd door de SP al in de Provinciale Staten weggestemd, maar ook de Formule 1 in Assen en Groningen Airport Eelde moeten niet met grote bedragen worden gefinancierd door de Provincie, als het aan Jan Hein Mastenbroek van de SP ligt.

De Christelijke en linkse partijen, behalve de PvdA, vonden de huidige investeringen in Groningen Airport Eelde voorlopig ook wel genoeg. De boodschap van Henk Staghouwer van de CU aan de ondernemers was: “Ondernemers, zorg nou dat er iets van de grond komt.” Uit de zaal kwam een reactie dat ondernemers inderdaad hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar dat het belang van Groningen Airport Eelde niet alleen ligt in het personenvervoer, maar ook in het goederenvervoer en dus voor ondernemers van grote waarde is.

Zowel de VVD als de PvdA en Groninger Belang benadrukten dat het vliegveld nog in de ontwikkelingsfase zit, en dat overheidssteun nog nodig is. Volgens Hans Haze van Groninger Belang is bereikbaarheid het grootste thema dat er bestaat: “Bereikbaarheid is de motor van de economie. Dat geldt ook voor  Groningen Airport Eelde. Geen bereikbaarheid, geen bedrijvigheid”. Ook zou er volgens hem een treinverbinding naar het vliegveld moeten komen. Het belang van goede treinverbindingen werd door de lijsttrekkers breed gedragen. Niet alleen vanwege de infrastructurele rol maar ook met het oog op verduurzaming.

Wat verduurzaming betreft zag Nienke Homan van GroenLinks vrijwel alles door een groene bril. Het leidde tot komische momenten. Met betrekking tot het autocircuit in Assen verheugde zij zich al op de eerste Formule 1 op waterstof en over Groningen Airport Eelde zei ze: “Meer treinen en minder vliegen. Maar als het vliegen elektrisch is, ja, dat zou echt geweldig zijn!”.