‘Dit jaar een saaie begroting? Helemaal niet!’

Paneldiscussie 21 Sep 2017

Het kabinet presenteerde gister alles behalve een saaie begroting, concludeert honorair hoogleraar overheidsfinanciën Flip de Kam tijdens zijn beschouwing op de Miljoenennota. “Er is 1,3 miljard beschikbaar voor nieuw beleid, de koopkracht is flink toegenomen en de werkloosheid daalt. Dat is een heel positief verhaal.”

Tijdens het Prinsjesdagdiner, georganiseerd door PlasBossinade, de Rabobank, KPMG en VNO-NCW Noord, ging De Kam vooral in op het afgelopen jaar en de jaren die voor ons liggen. “In 2018 zien we een duidelijke daling in de werkloosheid naar 400.000 werklozen. In de crisis, nog niet zo lang geleden, was dat twee keer zoveel.”

Maar dat was niet het enige positieve dat De Kam te melden had. “Nu het beter gaat met de economie zien we ook dat werkgevers hun werknemers weer vast willen houden. Ze zien zich genoopt om daarvoor extra te betalen.” De enige kanttekening die De Kam daarbij maakte, is dat we ook harder zijn gaan werken met z’n allen. “De economie groeit van 2,2 procent naar 3 procent.”

Investeren 

De Kam sloot zijn verhaal af met dat het nieuwe kabinet soms best wat meer mag uitgeven. “Is het erg dat als we nu meer uitgeven, we straks moeten bezuinigen? Volgens mij niet. Zo laten we iets na aan de volgende generaties, die met onze investeringen nieuwe kansen kunnen benutten.”

Stopcontact

Dat heeft ook zeker te maken met de energietransitie, zeggen de panelleden in de discussie over verschillende stellingen in relatie tot de Miljoenennota. “In Groningen is die transitie nog urgenter”, zegt Marco Smit, directeur Economic Board Groningen. “We moeten van het gas af, maar daar moet voor deze regio wel iets voor in de plaats komen. Daar moeten we in versnellen.”

Daar is Gerard de Boer, directeur Initio, het mee eens. “Een derde van de elektriciteit wordt hier opgewekt. We zijn het stopcontact van Nederland en dat moeten we ook blijven na de energietransitie. We moeten sneller gaan dan de rest, en dat betekent ook dat je soms op je plaat gaat. Dat hoort erbij.”

Regeldruk

De panelleden waren het ook overwegend eens met het beeld dat ondernemers door allerlei regelgeving teveel onder druk staan. “Ik ervaar dat echt als een probleem”, zei Hilbert Wiechers, directeur Wiechers Wonen en mkb-regiovoorzitter Drenthe. “Zeker voor mkb’ers. Ondernemers pakken die sociale verantwoordelijkheid vaak al vrijwillig, op de manier die past bij hun bedrijf. Regels opleggen werkt dan juist averechts

Partners