Voorlichtingsbijeenkomsten Subsidieregeling praktijkleren

RVO 1 Mrt 2015

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Kom dan naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens de sessies beantwoorden adviseurs van RVO.nl direct uw vragen.

Data bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende data en locaties. Alle bijeenkomsten zijn in de ochtend van 9.30 uur – 12.00 uur:

•Dinsdag 24 maart 2015 – RVO.nl Den Haag,
•Donderdag 2 april 2015 – KvK Amsterdam,
•Donderdag 9 april 2015 – KvK Eindhoven,
•Dinsdag 14 april 2015 – Hotel Haarhuis in Arnhem,
•Dinsdag 21 april 2015 – Dominicanenklooster in Zwolle,
•Donderdag 23 april 2015 – KvK Amersfoort

Direct aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op een van de bijeenkomsten? Meld u dan aan via het online registratieformulier! Deelname is kosteloos en maximaal 2 deelnemers per organisatie mogen zich aanmelden.

Aanvraagperiode 2015
In 2015 kunt u een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2014 – 2015 indienen vanaf 2 juni 2015 tot uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur.

Doel regeling
De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Ook ligt de focus op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Het afgelopen studiejaar hebben ongeveer 18.000 erkende leerbedrijven en instellingen tijdig een subsidieaanvraag ingediend. De meerderheid van deze aanvragers behoort tot het midden- en kleinbedrijf. De resterende 7% behoort tot het grootbedrijf.


Meer informatie

www.rvo.nl/praktijkleren
aanmeld url: https://www.evite-sendmail.nl/rvo/prakt_15/web/prakt_15_aanmelden_zndr_uit.php

 

Thema's

Partners