‘Uitstroom Defensie naar bedrijfsleven bevorderen’

Ondertekening_Convenant_Zwiers_Van der Louw 12 Dec 2013

VNO-NCW Noord en de 43e gemechaniseerde brigade zijn een samenwerking aangegaan om de uitstroom van Defensiepersoneel naar het bedrijfsleven te stimuleren. Vanochtend hebben VNO-NCW Noord directeur Lambert Zwiers en brigadegeneraal Hans van der Louw daartoe een convenant ondertekend.

Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om de aansluiting tussen het noordelijk bedrijfsleven en Defensie verder te verbeteren. Binnen het project ‘uitstroom 43e gemechaniseerde brigade – doorstroom bedrijfsleven’ is het de bedoeling om komend jaar meerdere oud-militairen te laten instromen in het noordelijk bedrijfsleven. Om dit te realiseren zullen VNO-NCW Noord en de 43e gemechaniseerde brigade inzichtelijk maken wat de competenties zijn van de militairen die uitstromen en wat de benodigde competenties zijn vanuit het bedrijfsleven.

Jonge militairen beginnen hun loopbaan binnen Defensie veelal als soldaat (manschappen) of als onderofficier (MBO)/officier (HBO); ze worden opgeleid om als militair werkzaam te zijn, voeren diverse functies uit, nemen deel aan grote oefeningen en leveren een bijdrage aan vredesmissies en operaties. Eigenschappen waarover deze mannen en vrouwen beschikken zijn: leiderschap, samenwerken, stressbestendig, doorzettingsvermogen, fysiek fit, flexibel. “Wanneer hun loopbaan bij Defensie om welke reden dan ook eindigt, willen wij ons inspannen om hen te bemiddelen van werk naar werk”, aldus brigadegeneraal Hans van der Louw. “Goede contacten met het bedrijfsleven in Noord-Nederland zijn hierbij erg belangrijk.”

“Defensie is een belangrijke werkgever in het Noorden”, vult VNO-NCW Noord directeur Lambert Zwiers aan. “De verschillende vaardigheden die jonge militairen bij Defensie ontwikkelen komen zeer van pas bij een functie binnen het bedrijfsleven. Binnen dit pilotproject willen we bedrijven hierop wijzen en vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.”

Foto: Lambert Zwiers en Hans van der Louw ondertekenen het convenant.

Thema's

Partners