SNN stimuleert noordelijke economie met ruim € 21 miljoen

SNN_21miljoen 1 Nov 2013

In de Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN is vanochtend besloten een bedrag van ruim € 21 miljoen in te zetten voor de stimulering van de noordelijke economie. Het geld is verdeeld over vier projecten: Tender 2013, Fryslân Fernijt, Innovatief Actieprogramma Groningen en het Drents Innovatiefonds. Voorzitter van de Bestuurscommissie, gedeputeerde Yvonne van Mastrigt: “Dit geeft aan dat er voldoende ideeën zijn in Noord-Nederland om de economie te stimuleren. Dat is ook onze rol om daar een bijdrage aan te leveren.”

Tender 2013

In augustus zijn er 44 subsidieaanvragen ingediend waarvan nu 27 innovatieve projecten in Noord-Nederland in totaal € 10 miljoen subsidie ontvangen. Met deze toekenning wordt een totaal investeringsvolume van minimaal € 30 miljoen gerealiseerd. Het gaat om projecten in de noordelijke speerpunten energie, water, sensortechnologie agribusiness en life science. Van Mastrigt: “Deze projecten laten stuk voor stuk mooi zien wat voor innovatiekracht er in Noord-Nederland aanwezig is. En dat er over de provinciegrenzen heen volop wordt samengewerkt tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Dat is precies wat we beoogen.”

Het speerpunt Life Science is binnen de Tender sterk vertegenwoordigd met vijftien projecten. Vier projecten richten zich hoofdzakelijk op watertechnologie, acht projecten op energie, acht op sensortechnologie en negen op het gebied van agribusiness. Veel projecten richten zich op meerdere sectoren, want dit was – naast innovatie - een van de criteria voor deze opengestelde subsidieronde.

Fryslân Fernijt
Fryslân Fernijt krijgt € 3,5 miljoen vanuit SNN en samen met € 2 miljoen uit de provincie wordt € 5 miljoen aan investeringen vanuit private partijen uitgelokt. Daarmee worden ruim 80 arbeidsplaatsen gecreëerd. Fryslân Fernijt richt zich op innovatie, kennisoverdracht, samenwerkingsbanden/clustervorming en banengroei in experimentele projecten binnen een aantal maatschappelijke uitdagingen van de provincie Fryslân.

Innovatief Actieprogramma Groningen
Het subsidieprogramma krijgt € 3,5 miljoen vanuit SNN en samen met € 2,7 miljoen uit de provincie wordt € 5,7 miljoen aan investeringen vanuit private partijen uitgelokt. Daarmee worden ruim 90 arbeidsplaatsen gecreëerd. Het subsidieprogramma richt zich op het aanjagen van innovatie bij het regionale MKB en levert een bijdrage aan de innovatiekracht van de provincie Groningen.

Drents Innovatiefonds
Het Drents Innovatiefonds richt zich op het innovatief MKB van de provincie Drenthe met een kredietvraag. De praktijk leert dat banken terughoudend zijn bij het verlenen van kredieten onder € 100.000. Met dit fonds vult de provincie Drenthe dit gat op. Het fonds ontvangt vanuit het SNN € 4,4 miljoen subsidie en de provincie Drenthe legt zelf € 4,6 miljoen bij. Daarmee kunnen er naar verwachting 350 bedrijven worden ondersteund met een kredietvraag en worden er ruim 70 arbeidsplaatsen gecreëerd.

Thema's

Partners