Fries werkervaringsproject op zoek naar bedrijven (100% subsidie)

Talint foar Fryslân 18 Okt 2013

In november start de provincie Fryslân het werkervaringsproject Talint foar Fryslân. Met dit project, dat valt onder het programma Wurkje foar Fryslân, wil de provincie een positieve impuls geven aan de werkgelegenheid voor pas afgestudeerde MBO’ers, HBO”ers en WO’ers.De provincie stelt subsidie beschikbaar aan werkgevers die een jaar lang een werkervaringsplaats aanbieden aan een jong talent. Bent u geïnteresseerd dan kunt u uw contactgegevens doorgeven via talintfoar@fryslan.nl, t.a.v. Lia van Dijk. Zodra de regeling is gepubliceerd ontvangt u een digitale nieuwsbrief.

De provincie Fryslân zoekt enthousiaste werkgevers om samen te investeren in 180 jonge talenten. Jonge geschoolde mensen hebben momenteel moeite om een baan te vinden omdat  vaak relevante werkervaring ontbreekt. De provincie wil graag in deze jonge talenten investeren door een jaar werkervaring te financieren bij een passend Fries bedrijf. Hiermee wil de provincie deze jongeren helpen door ze steviger in de arbeidsmarkt te zetten en hun kansen op werk vergroten. Door samen in deze jonge talenten te investeren zullen we als regio in de toekomst profiteren.
 
Doel
Doel van de regeling is om pas afgestuurde mbo’ers (niveau 3,4), hbo’ers en wo’ers voor één jaar werkervaringsplaatsen aan te bieden. De provincie Fryslân bekostigt de volledige loonkosten, op basis van 32 uur tegen minimumloon. De werkgever vragen wij de trainee minimaal 100 uur opleiding aan te bieden. De kosten van deze opleidingsuren zijn voor rekening van de werkgever.  
 
Criteria subsidieregeling
Hieronder vindt u op hoofdlijnen de criteria van de subsidieregeling Talint foar Fryslân.
•            De organisatie dient een zelfstandig gevestigd bedrijf in Fryslân te zijn.
•            De organisatie dient een financieel gezonde instelling te zijn (niet onder curatele, onder bewindstelling etc.).
•            De werkgever verklaart dat de trainee geen bestaande en reeds ingevulde arbeidsplaats zal invullen
•            Toetsing op staatssteun.
•            De organisatie is zelf verantwoordelijk voor selectie en begeleiding van de trainee.
•            De organisatie dient ten minste 100 uur aan opleiding aan te bieden, door de werkgever in te vullen en te financieren (het subsidie aanvraagformulier bevat een opleidingsformat).
•            De organisatie is verantwoordelijk voor de omschrijving van de traineeplaats, werkzaamheden, leerdoelen en aan te bieden opleiding.
•            De trainee dient afgestudeerd te zijn na 1 augustus 2010 aan mbo (niveau 3,4), hbo of wo.
•            Maximaal aantal trainees per organisatie: 5. Het aantal is afhankelijk van de omvang van de organisatie.
•            De trainee komt in dienst voor 32 uur per week (inclusief  scholing).
•            De subsidie bestaat uit 100% financiering van de loonkosten op basis van het minimumloon.
•            Elke sector mag een aanvraag indienen, ongeacht omvang van organisatie mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden van de subsidieregeling.
 
Procedure
De subsidieregeling wordt  na vaststelling door Gedeputeerde Staten opengesteld tot uiterlijk 1 mei 2014. De regeling sluit eerder als de subsidiepot leeg is. We beoordelen en beschikken de aanvragen op volgende van binnenkomst, mits ze voldoen aan de criteria.

Informatie
Heeft u nog vragen? U kunt ze mailen naar talintfoar@fryslan.nl. Provincie Fryslân zal ook via de media over deze subsidieregeling berichten.

Partners