Wilma Mansveld: wereld vraagt om moedige ondernemers

wilma mansveld 9 Sep 2013

Wilma Mansveld hield afgelopen vrijdag tijdens het Ondernemersgala van VNO-NCW Noord een inspirerende inleiding over de thema's van de toekomst: Energie, Water, Voedsel en Zorg. Zij ziet daarbij grote kansen voor het Noorden. Haar boodschap is inmiddels terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

"Het gaat de komende decennia in de wereld om vier grote thema’s: voeding, water, gezondheid en energie. Die thema’s vragen om nieuwe pioniers", aldus Wilma Mansveld. "En u bent daarbij in het voordeel, want dat is precies waar u – hier in het noorden - goed in bent: agribusiness, Water, Healthy Ageing en Energie. U hebt hier in het noorden goud in handen. De wereld vraagt om moedige ondernemers. Die ondernemen met een spannende, gedurfde visie op een duurzame, schone en gezonde toekomst. Die pionieren in een nieuwe economie en niet bang zijn voor een wereld die voortdurend verandert. Ondernemers die - net als goede schakers - goed nadenken over hun volgende zet."

Het hele verhaal van Mansveld kunt u nog eens teruglezen via deze link.

Partners