'Meer aandacht voor grensoverschrijdende infrastructuur'

infra_ned_dui 12 Jul 2013

Als samenwerkende Nederlandse en Duitse ondernemersverenigingen doen VNO-NCW Noord en Wirtschaftsverband Emsland in het kader van het Verbund Niederländisch-Deutscher Unternehmen (VNDU) een oproep om meer aandacht te besteden aan een goede grensoverschrijdende infrastructuur. Hierbij gaat het met name om een verbetering van de E233 (Emmen-Meppen-Cloppenburg).

Beide ondernemersverenigingen doen dit met een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu en aan Daniela Behrens, Staatssekretärin in Niedersachsen van Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. "Goede grensoverschrijdende verbinden zijn een noodzakelijke randvoorwaarde teneinde te komen tot economische groei en het verder ontwikkelen van het grensoverschrijdend ondernemen tussen het MKB in Noord-Nederland en Niedersachsen met bijbehorende positieve effecten op de arbeidsmarkt", schrijven VNO-NCW Noord, Wirtschaftsverband Emsland en VNDU. Zij roepen de staatssecretarissen daarom op prioriteit te geven aan de internationale verbinding E233.

Daarnaast is het voor de ontwikkeling van beide regio's van belang dat de spoorverbinding Groningen-Bremen een verdere verbetering ondergaat. Binnen Noord-Nederland zijn voor de eerste noodzakelijke verbeteringen hiertoe mogelijk financiële middelen voorhanden, maar voor een verdere opwaardering is ook aandacht en financiële ondersteuning van de Nederlandse overheid en van Niedersachsen nodig.

"Een goede spoorverbinding leidt tot uitbouw van de noodzakelijke economische activiteit, die gelet op o.a. de demografische ontwikkelingen in het oosten van Noord-Nederland en diverse delen van Niedersachsen belangrijk is", schrijven de drie partijen. Vooral ook de grensoverschrijdende mobiliteit op het gebied van scholing en onderwijs en arbeidsmarkt zal hierdoor een impuls krijgen. VNO-NCW Noord, Wirtschaftsverband Emsland en VNDU roepen de staatssecretarissen op om samen met hen een Nederlands-Duits overleg hierover op te starten.

Thema's

Partners