Noorden voorbeeldregio op gebied van Active & Healthy Ageing

hannn2013 2 Jul 2013

Noord-Nederland is in Brussel uitgeroepen tot voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing. De Europese Commissie geeft daarmee aan dat de strategische keuze voor Healthy Ageing bij de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen rond gezondheidszorg navolging verdient.

Actief en gezond ouder worden staat volop in de belangstelling en heeft inmiddels ook een stevige plek op de Europese agenda verworven.  Door aan te tonen dat het Noorden over innovatieve en opschaalbare projecten beschikt mogen wij ons voorbeeldregio Active & Healthy Ageing noemen. Denk daarbij aan projecten die het mogelijk hebben gemaakt dat ouderen, door middel van ICT toepassingen, langer zelfstandig kunnen blijven wonen, of projecten die de therapietrouw bevorderen, de valpreventie bevorderen, de ondervoeding bij ouderen zichtbaar maken en vervolgens ook aanpakken.

Over Healthy Ageing
Healthy Ageing is een thema dat we niet meer weg kunnen denken in onze maatschappij. We worden met z’n allen steeds ouder en dat vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te vergroten en de maatschappelijke lasten voor gezondheid te minimaliseren. Het gaat daarbij niet alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. De benadering is in Noord-Nederland integraal en multidisciplinair, gericht op de totale levenscyclus met vooral aandacht voor preventie. De keuze voor preventie (“voorkomen is beter en goedkoper dan genezen”) kan op termijn miljarden euro’s besparing op jaarbasis opleveren, maar vooral een betere kwaliteit van leven tot in lengte van dagen.

Netwerk
Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) is drie jaar geleden opgezet om de verbindingen tussen kennisinstellingen, opleidingen, overheden en bedrijven te stimuleren om de uitwisseling van kennis op het terrein van ziekte en gezondheid te intensiveren. Daarmee wordt zowel gezocht naar nieuwe combinaties en innovaties om economische activiteit te stimuleren, als nieuwe mogelijkheden voor duurzame uitvoering van maatschappelijke trajecten gerelateerd aan Healthy Ageing. Inmiddels werken zo’n 170 bedrijven en organisaties in diverse clusters met elkaar samen.

www.hannn.eu

Thema's

Partners