'Seizoensmatige opleving in tweede kwartaal'

kvk noord 2013 23 Mei 2013

De bedrijvigheid trekt in het tweede kwartaal aan. Van een conjunctuuromslag is evenwel nog geen sprake. De opleving hangt volledig samen met de seizoensinvloed. Ook in voorgaande jaren herstelde de economische activiteit zich in het voorjaar na de slappe winterperiode. Dit blijkt uit het periodieke conjunctuuronderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, VNO-NCW en MKB Nederland.

Alle sectoren van het bedrijfsleven volgen dit patroon, met uitzondering van de bouw die een verdere terugval verwacht. Dat laatste is opmerkelijk, omdat juist deze sector normaliter in het voorjaar een productiestijging liet zien. Tevens zien we dat de omzetverwachting ongeveer gelijk blijft, er lijkt een vervlakking op te treden in de verwachtingen.

Stabilisatie economie
Dat het tempo waarin de economie krimpt lijkt te stabiliseren, zou de voorbode kunnen zijn van een omslag van de conjunctuur op termijn. Hoopgevend zijn verder de positieve exportcijfers, die de boel aan de gang lijken te houden, wat zich ook laat terugzien in de industrie. Al staat de groei van de buitenlandse afzet wel onder druk omdat veel van onze handelspartners te maken hebben met economische tegenwind.

Vooruitzichten werkgelegenheid somber
Somber blijven de perspectieven voor de werkgelegenheid. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen loopt achter bij die van de omzet. In de huidige fase van krimp zitten veel bedrijven in een te ruime jas. Saneringen zullen voorlopig nog aan de orde blijven. Zeker bij kleinere bedrijven is het wijzigen van de personeelsbezetting niet iets wat continu plaatsvindt. Tweederde van de bedrijven in Noord-Nederland geeft dan ook aan dat het aantal medewerkers gelijk blijft, 11% verwacht uitbreiding en 22% vermindering. Het saldo (-11) is in vergelijking met een jaar geleden verdubbeld.

Ook met het doen van investeringen blijft het bedrijfsleven terughoudend. Na het inzakken van het investeringsvolume in de afgelopen jaren ligt dit jaar geen herstel in het verschiet.

Thema's

Partners