Beter lezen + Beter schrijven = Pure winst

masterclasslezenenschrijven 19 Apr 2013

Het Alfa-college heeft vorige week samen met VNO-NCW Noord en de Stichting Lezen en Schrijven een masterclass gehouden over laaggeletterdheid op de werkvloer. Een gezelschap van met name personeelsadviseurs liet zich informeren over hoe laaggeletterdheid onder werkenden is te signaleren en wat eraan te doen is.

Laaggeletterdheid op de werkvloer is het thema van de campagne ‘Beter lezen + Beter schrijven = Pure winst’. In deze campagne werken het Alfa-college, VNO-NCW Noord, de Gemeente Groningen en Stichting Lezen en Schrijven samen om werkenden te stimuleren hun laaggeletterdheid aan te pakken.

In Nederland zijn 1,1 miljoen mensen van de potentiële beroepsbevolking laaggeletterd. Van die groep is 69% van autochtone afkomst en spreekt Nederlands als eerste taal. Ruim 50% van de laaggeletterden heeft een baan. Zij kunnen bijvoorbeeld geen personeelsblad, werkrooster of bestelformulier lezen. Bedrijven kunnen veiligheidsrisico’s lopen wanneer werknemers de veiligheidsinstructies niet kunnen lezen.

De deelnemers aan de masterclass zijn ingegaan op onder andere de gevolgen van laaggeletterdheid op de werkvloer, op het herkennen van laaggeletterdheid en op mogelijkheden om laaggeletterdheid terug te dringen.

Regina van Wattum-Velner, thans adviseur bij LTP Groningen, won in 2010 de Alfabetiseringsprijs met het scholingsbeleid bij Philips Drachten. Tijdens de masterclass schetste zij de werkwijze van destijds: ‘Bij Philips Drachten hebben we een overkoepelende benadering gekozen, gericht op inzetbaarheid van mensen. Ons doel was ‘de juiste medewerker op de juiste plaats’: iedereen doet werk dat past bij zijn of haar niveau en waarin groeimogelijkheden zijn. Hiervoor hebben we onder andere een scholingstraject gehouden waarbij medewerkers bijvoorbeeld hun computervaardigheden én taalvaardigheden vergrootten. Dergelijke scholingstrajecten hebben een geweldig effect op het zelfvertrouwen van de medewerkers. Dat is moeilijk in cijfers uit te drukken, maar op de werkvloer wel heel duidelijk merkbaar.’

Rudi Knol schetste namens het Alfa-college de diverse cursussen die zij aanbieden op het gebied van alfabetisering en activering. Betere taalvaardigheid op de werkvloer leidt tot bijvoorbeeld minder stress en schaamte onder laaggeletterde medewerkers, lager ziekteverzuim door verbeterde gezondheidsvaardigheden, meer eigenwaarde, werkplezier en motivatie, flexibeler en duurzamer inzetbare medewerkers, toename van de veiligheid op de werkvloer door begrip van voorschriften en instructies.

Meer weten? Kijk op http://taalwerkt.nl.nl/

Partners