VNO-NCW Noord onderschrijft urgentie gemeentelijke herindeling

prov_huis_Groningen 1 Mrt 2013

VNO-NCW Noord onderschrijft de urgentie van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. ‘Groningen kan zich de bestuurlijke versnippering niet langer permitteren’, stelt de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen in haar rapport. “De meeste gemeenten hebben constructief gereageerd. Wij verwachten nu leiderschap van bestuurders om dit proces verder te brengen”, aldus VNO-NCW Noord directeur Lambert Zwiers.  

Wat de economie en het bedrijfsleven nodig hebben, is een slagvaardige en deskundige overheid. Het uitstekende rapport van de visitatiecommissie bewijst onomstotelijk het nut en de noodzaak van grote, krachtige gemeenten om de sociaaleconomische opgaven waar we voor staan het hoofd te bieden. “Om dit rapport kan niemand heen, er is niets meer om je achter te verschuilen”, stelt Zwiers. “Omdat de discussie ongetwijfeld ook emoties zal oproepen, is het aan de bestuurders om de conclusies daadwerkelijk te omarmen en ermee aan de slag te gaan.”

Niet alleen zijn kleine gemeenten onvoldoende toegerust op de taken die op hen afkomen, ook toont het rapport aan dat de huidige samenwerkingsverbanden geen oplossing zijn voor dit probleem. Zwiers: “Vanuit dat licht bezien is het jammer dat de plannen pas eind 2017 klaar hoeven te zijn. Als je gezamenlijk vaststelt dat de urgentie van herindeling groot is, zou je meer vaart moeten maken”.

Zonder verder op de precieze indeling van de visitatiecommissie in te gaan, is het uitgangspunt juist om te kijken naar natuurlijke kernen en hun verzorgingsgebieden. Uit universitair onderzoek naar gemeentelijke herindeling in Noord-Nederland, o.l.v. prof. dr. Jouke van Dijk in opdracht van VNO-NCW Noord, is gebleken dat het Noorden dertien kerngemeenten heeft (waarvan vier in de provincie Groningen). “Het rapport van de visitatiecommissie komt in de buurt van onze visie, al is het een gemiste kans om niet over de provinciegrenzen heen te kijken”, aldus Zwiers. “Dit lag echter niet in hun opdracht besloten en mag ons er niet van weerhouden om snel meters te maken, ook in de andere twee noordelijke provincies.”

Partners