COEN: export houdt omzet op peil

KvK Noord 130220 20 Feb 2013

Uit de januaripeiling van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van de Kamer van Koophandel blijkt dat ruim de helft van de bedrijven (53%) een gelijkblijvende omzet verwacht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 15% verwacht een stijging en krap een derde (32%) verwacht een daling. De export blijft op peil en houdt de omzet van het bedrijfsleven op peil.

"De daling wordt voor een groot deel gekleurd door het sombere perspectief voor de bouw. Het gaat dan in onze enquête om bedrijven met vijf of meer medewerkers", licht Eric Jansen, directeur Kamer van Koophandel Noord-Nederland, toe. Voor zowel de investeringsplannen, als voor de gerealiseerde winstgevendheid zijn de verwachtingen in mineur. "Overigens", zo vult Jansen aan, "zijn de verwachtingen bij lange na niet zo droevig als op het dieptepunt in 2009, terwijl de export op peil blijft".

Mogelijkheden over de grens
Uit de verwachtingen blijkt dat de industrie de omzet enigermate op niveau houdt door export. Over de grenzen heen kijken, kan dus heel lonend zijn. "Onze marktoriëntatiereis naar Nizhny Novgorod en St. Petersburg kan ondernemers de meerwaarde hiervan laten zien", voegt Jansen toe. Ook in andere gebieden, ik noem Duitsland, Scandinavië en China, liggen tal van mogelijkheden. "Wij ondersteunen het MKB om zeker in deze tijden, die mogelijkheden te onderzoeken en op nieuwe markten in te spelen", besluit Jansen.

Thema's

Partners