Noordelijk bedrijfsleven tegen quotum arbeidsgehandicapten

rutte_kabinetsformatie 2 Nov 2012

Een grote meerderheid (84,5%) van het noordelijk bedrijfsleven vindt een verplichte quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten een slechte en/of onuitvoerbare regeling. Dit blijkt uit het recente onderzoek Kans voor Kansarmen, uitgevoerd door Quality Coaching en ondersteund door VNO-NCW Noord.

Aan het onderzoek Kans voor Kansarmen (“Een explorerend onderzoek naar de werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in Noord Nederland”) hebben meer dan zeshonderd noordelijke bedrijven deelgenomen. Een ongekend hoog aantal, stelt onderzoek Jaap Adamse, en het tekent de belangstelling voor dit onderwerp.

Rutte en Samsom hebben in de nieuwe regeringsplannen de volgende plannen beschreven over de verplichte quotum: “Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. Wij bouwen in zes jaar een quotum van vijf procent op voor bedrijven voor het aannemen van arbeidsgehandicapten.Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet, volgt een boete van 5.000 euro per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte. Er komt een uitzondering op de quotumregeling voor bedrijven met minder dan 25 werknemers”.

Reacties in onderzoek
De meerderheid van de onderzochte bedrijven (51,1 %) vindt het een slechte regeling, 33,4 % een goede regeling, maar niet uitvoerbaar binnen het eigen bedrijf en 15,5 % staat positief tegenover de regeling en de uitvoering ervan. Het is opvallend dat vooral bedrijven met minder dan 20 werknemers in dienst het een goede regeling vinden, maar niet uitvoerbaar binnen het eigen bedrijf. Daarnaast geeft ruim 29 procent van de bedrijven met meer dan 250 werknemers aan dat het een goede en uitvoerbare regeling is voor het eigen bedrijf. Kort samengevat staan in Noord Nederland de grotere bedrijven positiever tegenover de quotumregeling en de uitvoerbaarheid ervan dan de MKB bedrijven (<250 werknemers).

Veel bedrijven gaven redenen aan waarom het voor hun geen goede regelingen betrof. Het verplichtende karakter wordt als dwang gezien en dat valt niet goed: "Het is mijn bedrijf en ik kies zelf wel wie ik in dienst wil nemen." Een ander bezwaar is de angst dat de mensen op werkplekken worden geplaatst waar ze niet passen. Je creëert tweederangs medewerkers die alleen zijn aangenomen om de quotumdoelstelling te behalen. De regeringspartijen maken een uitzondering op de quotumregeling voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Dat lijkt een goede keuze. Uit het onderzoek blijkt dat in deze groep bedrijven het draagvlak voor de quotum het laagst is. Ruim 89 procent heeft geen mogelijkheid voor uitvoering binnen het bedrijf en/of vindt het überhaupt geen goede regeling.

Partners