Slimmer Werken Week: met menskracht de crisis uit

slimmerwerken2012 14 Sep 2012

De Slimmer Werken Week stimuleert innovatie. Van 5 t/m 9 november veranderen noordelijke mkb’ers een dag van werkplek. Ze wisselen kennis en ervaring uit en doen ideeën op voor hun eigen organisatie. Daarmee laat de Slimmer Werken Week zien dat innovatie vooral mensenwerk is. Door te investeren in mensen komt een enorm potentieel aan ‘menskracht’ vrij: de basis van succesvolle innovatie en beter presterende bedrijven.

Uitwisseling maakt creatief
Doel van de grootscheepse uitwisseling is het mkb in Friesland, Groningen en Drenthe een positieve stimulans te geven op het gebied van sociale innovatie. Bewustwording, inspiratie en leren van elkaar staan daarbij centraal. De meeste innovaties komen namelijk voort uit de medewerkers zelf. Het blijkt dat bedrijven beter presteren met medewerkers die zich prettig voelen en de kans krijgen met verbetervoorstellen te komen.

Succesformule
Dat dit werkt bewijst het feit dat het alweer de derde keer is dat Syntens, Unique en Kamer van Koophandel Noord-Nederland het evenement organiseren. De drie noordelijke hogescholen ondersteunen het project, waardoor er nog meer kennis beschikbaar is en er extra wisselmogelijkheden ontstaan.

Maand van de Sociale Innovatie
De Slimmer Werken Week maakt deel uit van de Maand van de Sociale Innovatie. Thema’s zijn het benutten van de talenten van de medewerkers, het ontwikkelen van innovatieve ideeën en het optimaal benutten van netwerken. Een ander onderdeel is het evenement So!Innovatief – De kracht van Sociale Innovatie, op 6 november. Workshops over slim organiseren en innoveren in de huidige arbeidsmarkt maken deel uit van het programma.

www.slimmerwerken8.nl
Voor aanmelden voor de Slimmer Werken Week en meer informatie.

Thema's

Partners