Diepe teleurstelling na afblazen spoorlijn Groningen-Heerenveen

spoor_2012 25 Mei 2012

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn diep teleurgesteld over het besluit van de provincies Friesland en Groningen om de spoorlijn Groningen-Drachten-Heerenveen af te blazen. “Hiermee mist het Noorden de laatste kans om alsnog de Zuiderzeelijn van Groningen naar de Randstad te realiseren”, aldus Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord.

De teleurstelling is ook groot omdat juist de werkgeversorganisaties een beslissende rol hebben gespeeld bij het beschikbaar komen van de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn in 2007. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord vinden dat de markt geen faire kans heeft gekregen. “De bestuurders trekken de stekker om financiële redenen uit het project, terwijl marktpartijen tot twee maal toe hebben aangegeven dat de spoorlijn binnen de budgettaire kaders uitvoerbaar is”, stelt Ron van Gent, regiodirecteur MKB-Nederland Noord. “Het is teleurstellend dat we niet de gelegenheid hebben gekregen om hier invulling aan te geven.”

Volgens VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord hebben de provincies onvoldoende oog voor het strategische en structuurversterkende karakter van de spoorlijn. “Het ontbreekt de bestuurders op dit dossier aan lef en ambitie”, aldus Zwiers. Met een afblazen van de spoorlijn Groningen-Heerenveen wordt plaatsen als Drachten en Leek een aansluiting op het spoornet onthouden en missen we de kans om de lijn door te trekken naar de Randstad en de andere kant op richting Hamburg.

Op de schouders van de provincies rust nu de zware last om met waardige alternatieven voor de spoorlijn Groningen-Heerenveen te komen. “Wij verwachten dat zij met voorstellen komen die minstens zoveel effect sorteren als de spoorlijn en hetzelfde ruimtelijk-economische rendement garanderen”, aldus Zwiers.

Partners