Overheden en werkgevers richten 'Groningen Bereikbaar!' op

groningen_bereikbaar 15 Mei 2012

Groningen Bereikbaar! Onder dat motto gaan de gemeente en de provincie Groningen, ProRail, Rijkswaterstaat en Groninger werkgevers samenwerken in één bereikbaarheidsorganisatie. Vertegenwoordigers van alle partijen hebben vandaag een gezamenlijk plan gepresenteerd, met als titel Grip op bereikbaarheid. De partijen willen hier tot 2020 een bedrag van 10 miljoen euro voor uittrekken. De dagelijkse besturen van gemeente en provincie hebben het samenwerkingsplan voorgelegd aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten.

In en rond de stad Groningen staan de komende jaren grote en langdurige werkzaamheden gepland aan wegen en rails. Andere werkzaamheden leiden in dezelfde periode tot extra belasting voor de verbindingen in en rond de stad. Voorbeelden van de laatste categorie zijn de omvangrijke nieuwbouw van het UMCG en die voor de oostzijde van de Grote Markt en het Forum. De aanpak van de oostelijke en de zuidelijke ringweg, de aanleg van de Sontbrug en de Noordzeebrug, de aanleg van een vierde spoor tussen Groningen en station Europapark, de aanleg van nieuwe busbanen, twee tramlijnen en nieuwe fietsverbindingen met Winsum en Ten Boer hebben betrekking op de wegen en railverbindingen zelf. In totaal investeren de partijen tot 2020 meer dan een miljard euro in de infrastructuur in en rond Groningen. Een groot deel van dat geld is afkomstig van het Regio Specifiek Pakket: de compensatiegelden voor het afblazen van de Zuiderzeelijn.

Bereikbaarheid verbeteren, economie versterken
Alle activiteiten hebben tot doel de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren en de noordelijke economie te versterken. Maar de werkzaamheden zijn zo omvangrijk dat ze tijdelijk nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bereikbaarheid van de stad. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners maken zich hier al geruime tijd zorgen over, en ook in de Groninger gemeenteraad en in Provinciale Staten is hier aandacht voor gevraagd.

Mede naar aanleiding hiervan zijn gemeente, provincie, ProRail en Rijkswaterstaat in het najaar van 2011 begonnen met een onderzoek naar de vorming van een gezamenlijk aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek. Ook werkgeversvereniging VNO-NCW Noord is bij dit onderzoek betrokken, evenals het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de grootste werkgever van de stad.

Werkgevers besturen mee
De werkgevers (bedrijven en non-profitorganisaties) krijgen een plaats in de stuurgroep die leiding gaat geven aan het samenwerkingsprogramma Groningen Bereikbaar. Wie namens de werkgevers in de stuurgroep plaats zal nemen wordt later dit voorjaar bekend. In de stuurgroep zitten verder vertegenwoordigers van de gemeente Groningen (de wethouders Karin Dekker en Frank de Vries), provincie (gedeputeerde Mark Boumans), ProRail (programmamanager Peter Stam) en Rijkswaterstaat Noord-Nederland (waarnemend hoofdingenieur-directeur Frank Schrover). Werkgevers en maatschappelijke organisaties krijgen een plaats in een adviescommissie Groningen Bereikbaar! De samenwerkingsorganisatie zoekt nog naar een directeur. De vacature daarvoor is onlangs opengesteld.

Aanpak langs drie sporen
Het projectplan stelt een aanpak langs drie sporen voor.
1. Het in kaart brengen en afstemmen van alle geplande werkzaamheden in en rond de stad Groningen.
2. Het beïnvloeden van gedrag van weggebruikers. Wie al op reis is krijgt onderweg de beste route aangewezen. Wie nog thuis is, zal worden aangemoedigd te kiezen voor alternatieve vormen van vervoer, of voor het aanpassen van zijn reistijd.
3. Gecoördineerde communicatie over alle werkzaamheden, onder meer via een centraal publieksloket, een gezamenlijke website en gezamenlijke informatiekranten.

De komende maanden wordt de samenwerkingsorganisatie verder ingericht. In september zal de organisatie voor het eerst naar buiten treden, onder meer met een bereikbaarheidskrant en een website, die informatie die te maken heeft met bereikbaarheidsvraagstukken gaat bundelen.

Promotie
De samenwerkingsorganisatie beperkt zich niet tot de bereikbaarheidsproblematiek. Ze wil Groningen ook promoten als stad waar op cultureel en sportief gebied veel te beleven valt, ook tijdens de aanpak van de wegen en spoorverbindingen. Zo is de organisatie ook voornemens extra evenementen te organiseren tijdens de diverse werkzaamheden.

Partners