Minder faillissementen in het Noorden

faillisementen 27 Jan 2012

In 2011 zijn 480 ondernemingen in Noord-Nederland failliet verklaard. Dat zijn er 35 minder dan in 2010. De dalende trend is vooral toe te schrijven aan de eerste drie kwartalen van het afgelopen jaar. De branches landbouw, autohandel, detailhandel, vervoer en horeca wijken af van de dalende trend. Deze branches laten een stijging aan faillissementen zien ten opzichte van 2010.

Of deze ontwikkeling zich zal voortzetten is nog onduidelijk, zegt Eric Jansen, directeur van KvK Noord-Nederland. “In het laatste kwartaal van 2011 zien we dat er weer sprake is van een stijging van het aantal faillissementsuitspraken. Het valt op dat de meeste faillissementen ondernemingen betreffen die tussen de vijf en tien jaar bestaan. Vaak wordt gedacht dat de meeste starters binnen vijf jaar failliet gaan.”

In Groningen met 158 en Drenthe met 167 daalde het aantal faillissementen ten opzichte van 2010, resp. 208 en 175. In Friesland was er een sprake van een lichte stijging met 132 naar 155 faillissementen. Friesland blijft de provincie met naar verhouding de minste faillissementen.

De meeste faillissementen werden uitgesproken in de bouw (90), de detailhandel (61) en de industrie (59). Uitgedrukt per duizend ondernemingen zijn de faillissementen redelijk gespreid over de verschillende bedrijfstakken, waarbij industrie, vervoer en overige zakelijke dienstverlening (o.a. makelaars, detacheringbedrijven, schoonmaakbedrijven) het meest opvallen.

Thema's

Partners