Provincie Fryslân zet in op herindeling Noord-Fryslân

herindeling fryslan 14 Dec 2011

Het College van Gedeputeerde Staten Fryslân wil door fusies drie sterke gemeenten in het noorden van Friesland smeden. Dat heeft gedeputeerde Tineke Schokker meegedeeld.

Met ingang van 2018 moet Leeuwarderadeel fuseren met Leeuwarden (115.000 inwoners). "Heel Fryslân is gebaat bij een sterke positie van Leeuwarden, zowel in het regionale als landelijke krachtenveld", aldus Schokker.

Verder moeten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland één gemeente worden (65.000 inwoners). Hetzelfde geldt voor Harlingen, Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel (70.000 inwoners).

"Onze visie is niet vrijblijvend", zegt Schokker. GS willen voor 1 april een schriftelijke reactie van de gemeenten.

Bron: www.lc.nl

Partners