COEN cijfers: 'Economie balanceert op nullijn'

coen_cijfers_kvk 1 Dec 2011

De noordelijke economie vertoont volgens de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) in het vierde kwartaal de voor dit seizoen gebruikelijke opleving. Bij 26% van de bedrijven zal naar verwachting de omzet stijgen, 21% voorziet een daling ten opzichte van het derde kwartaal. Het overschot van 5 procent is minder groot dan een jaar geleden. Toen zat er 15 punten verschil tussen de percentages bedrijven met positieve en negatieve omzetverwachtingen. Dat wijst erop dat de conjunctuur stagneert.

Het beeld van een haperende economie wordt bevestigd door het oordeel over het economisch klimaat. Van de ondervraagde ondernemers verwacht 29% dat de omstandigheden in het lopende kwartaal zullen verslechteren. Slechts 7% voorziet een verbetering van het klimaat. Een groeiend aandeel ondernemers is van mening dat een tekort aan vraag de voortgang van hun bedrijf belemmert. Het percentage dat dit aangeeft steeg van 21% in het derde kwartaal naar 28% in het vierde kwartaal.

De meeste sectoren rekenen in het vierde kwartaal op een bescheiden groei, die vooral door het seizoen bepaald wordt. Zo verwacht de detailhandel meer omzet dan in het derde kwartaal dankzij de decemberverkopen. Het effect hiervan is echter beperkt. Ook in de industrie en de groothandel domineren de bedrijven met een omzetstijging.Heel anders liggen de verhoudingen in de bouw. De gang van zaken in deze sector wordt aanhoudend beheerst door dalende orderportefeuilles en omzetten. Het overschot aan bedrijven dat een omzetdaling verwacht bedraagt 44%.

Een duidelijke keer ten goede ligt volgens de ondernemers niet direct in het verschiet. De omzetverwachtingen voor 2012 zijn terughoudend en vertonen veel overeenkomst met die voor het vierde kwartaal. Een kwart van de bedrijven denkt het komende jaar enige omzetstijging te kunnen boeken, 19% is negatief gestemd. De beste groeiverwachtingen hebben de industrie en de groothandel, in de bouw blijft de trend neerwaarts. De economische situatie van dit moment en de verwachtingen voor het komende jaar vormen geen gunstige voedingsbodem voor het doen van investeringen. Dit jaar zal het investeringsniveau dalen en die daling lijkt het komende jaar te zullen aanhouden. Tegenover 15% van de bedrijven die meer gaan investeren, staan 22% die hiervoor minder budget zullen vrijmaken.Voor de werkgelegenheid geldt in grote lijnen hetzelfde. Er is een surplus aan bedrijven die verwachten dat hun personeelsformatie zal krimpen (13% toename, 19% afname).

Thema's

Partners